Hội Dòng Xitô Thế Giới

THƯ LUÂN LƯU CỦA TỔNG PHỤ XITÔ DỊP LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

THƯ LUÂN LƯU CỦA TỔNG PHỤ XITÔ - Fr. Mauro – Giuse Lepori

Thưa quí vị!

Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hàng năm, tổng phụ Xitô ở Roma,  Fr. Mauro – Giuse Lepori có thói quen gởi thư cho mọi đan sĩ Xitô trên toàn thế giới.

Xin trích giới thiệu thư luân lưu của ngài năm nay (2019).

Xin xem file đính kèm sau đây: