Huấn Luyện

CHÚA NHẬT II PS - NĂM B: CỘNG ĐOÀN PHỤC SINH (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

 Chúa Nhật II Phục Sinh

CỘNG ĐOÀN PHỤC SINH

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

 Cv 4,32-35

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.
34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.

1Ga 5,1-6

5,1 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,  kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.  Và ai yêu mến Đấng sinh thành,  thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được  mình yêu thương con cái Thiên Chúa :  đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa  và thi hành các điều răn của Người.3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa  là tuân giữ các điều răn của Người.  Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,4 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,  đó là lòng tin của chúng ta.5 Ai là kẻ thắng được thế gian,  nếu không phải là người tin rằng  Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;  không phải chỉ trong nước mà thôi,  nhưng trong nước và trong máu.  Chính Thần Khí là chứng nhân,  và Thần Khí là sự thật.

Ga 20,19-31

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp : "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" 29 Đức Giê-su bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Các bài đọc  hôm nay cho ta biết  đôi nét về sinh hoạt của cộng  đoàn  thời Hội Thánh  sơ khai. Căn  cứ vào các sách  Tin mừng  và nhất  là sách Công vụ Tông đồ, ta thấy cộng đoàn Hội Thánh sơ khai có mấy  đặc điểm  sau: 

Đó là cộng  đoàn  cầu nguyện. 

Hoàn  cảnh  ban đầu  với  những  cộng  đoàn  bé  nhỏ,  những con người yếu đuối. Kỷ niệm về Đức Kitô, người Thầy thân thương còn quá tươi mới, quá đậm nét. Đó là lý do khiến các tín hữu sơ khai tha thiết họp nhau cầu nguyện. Những buổi cầu nguyện là những   buổi  ôn lại kỷ niệm  của Thầy  Chí Thánh. Các ngài bẻ bánh để tái diễn cử chỉ thân thương của Thầy. Các ngài kể cho nhau nghe những lời nói và những việc làm của Thầy để ghi tâm khắc cốt. Khao khát sự hiện diện của Thầy đã làm cho lời cầu nguyện của các ngài trở nên sống động. Và Đức Kitô phục sinh vẫn thường đến an ủi các ngài trong các buổi cầu nguyện  ấy. 

Đó là cộng  đoàn  đức tin.

 Các ngài quây quần sống bên nhau vì cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô phục  sinh. Niềm tin ấy rất mãnh  liệt vì các ngài đã được  tận mắt nhìn thấy Ngài. Niềm tin ấy không  chỉ là lý trí mà còn ảnh hưởng  tới cả cuộc sống. Niềm tin ấy không  chỉ biểu  lộ trong những  giờ cầu nguyện mà còn đi sâu và thực hiện cụ thể trong những chọn lựa, trong những sinh hoạt  đời thường. Cộng đoàn đóng vai trò gìn giữ, bồi dưỡng  và phục  hồi đức tin. Như trường  hợp của Tông đồ Tôma.  Ông tìm lại được  đức tin nhờ sự giúp đỡ của cộng  đoàn.  Chúa  ban lại đức tin cho ông khi ông   ở giữa cộng đoàn.

 Đó là cộng  đoàn  đức ái. 

Đức tin chân  thật sẽ dẫn đến đức ái. Thật  sự tin Chúa  sẽ dẫn đến yêu mến  Chúa.  Thật  sự yêu mến  Chúa  sẽ biểu  lộ trong tình yêu mến tha nhân.  Nên các tín hữu sơ khai tự nhiên  đồng tâm nhất trí với nhau. Sự đồng tâm nhất trí không  chỉ trong tư tưởng lời nói mà nhất  là cả trong việc chia sẻ của cải vật chất. “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng,  nhưng đối với họ, mọi  sự đều là của chung...Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những   người  có ruộng  đất nhà cửa,  đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới  chân  các Tông  đồ. Tiền  ấy được phân phát cho mỗi người,  tùy theo nhu cầu”. Thật  đẹp  và đáng  mơ ước. Ai mà không  mong muốn  được  sống với những  con người như thế. Ai mà không  mong muốn được chia sẻ đời sống của một cộng đoàn như thế.

 Đó là cộng đoàn chứng nhân.

 Các ngài làm chứng cho nhau. Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh quá mãnh liệt làm cho các ngài sung sướng hạnh phúc, không thể kìm giữ, nên đã trào dâng  trong việc chia sẻ với bạn bè. Câu nói “Chúng  tôi đã thấy Ngài”  là câu nói cửa miệng  của các Tông  đồ. Ta được nghe các chứng   từ dồn  dập  của Maria Mácđala, của Phêrô và Gioan, của các môn đệ đi làng Emmau, và muộn  màng  nhưng mãnh liệt trong tiếng kêu của Tôma.

 Hữu xạ tự nhiên  hương. Chứng từ của các ngài  lan toả ra cả những người chung quanh. Trước   hết  là do đời sống  của các ngài.  Đời sống  đức tin mạnh mẽ. Đời sống cầu nguyện sống động. Đời sống bác ái chan hoà. Tất cả trở thành  một lời chứng hùng  hồn, có sức thuyết  phục  hơn biết bao lời hay ý  đẹp. Hơn thế nữa, các ngài còn hăng  hái ra đi làm chứng cho Chúa. Bất chấp khó khăn thử thách.  Bất chấp mất danh vọng chức quyền. Bất chấp  cả mất mạng sống. 

Cộng đoàn Hội Thánh sơ khai có những  nét đẹp  như thế  là nhờ các ngài đã gặp gỡ Đức Kitô phục  sinh, đã đón nhận  được ơn phục sinh nên đã hoàn  toàn thay da đổi thịt,  trở thành những con người  mới.  Đó không   còn là một  cộng  đoàn  bình thường nữa.  Đó là một cộng đoàn phục  sinh. Cộng đoàn phục sinh đã vượt qua trần gian. Cộng đoàn phục  sinh tiên báo cuộc sống hạnh  phúc trên Nước Trời.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1- Giáo xứ của bạn, khu xóm của bạn, gia đình của bạn đã được ơn phục sinh chưa?

 2- Bạn phải làm gì để góp phần đem ơn phục sinh đến cho gia đình, khu xóm, giáo xứ của bạn?

 3- Trong những nét đẹp của cộng đoàn phục sinh, theo bạn nét đẹp nào có sức hấp dẫn nhất?