Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA 2022 (Năm C)

 

Click vào liên kết dưới đây để xem hoặc tải xuống!

LỊCH PHỤNG VỤ XITÔ 2022 (PDF)