SUY NIỆM

THỨ TƯ LỄ TRO - Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

Sám hối là đặc sản của Mùa Chay vì sám hối là khởi đầu của sự nên thánh

XUÂN ĐỜI VÀ XUÂN VĨNH CỬU

Làm sao để có thể hưởng được mùa xuân vĩnh cửu mà Chúa hứa ban?

CHÚA NHẬT V TN - B: ĐI GIEO TIN MỪNG - ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của một ngày làm việc, Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dẫn khuôn mẫu cho người đi gieo Tin Mừng.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 TN - B

Trong Kinh thánh, có rất nhiều khi người Phariseu muốn đặt nghi vấn về chữ quyền nơi Chúa Giêsu. Ông lấy quyền từ nơi đâu để làm những điều này? Vậy, để hiểu rõ hơn về câu trả lời của Thầy Giêsu trước những thắc mắc, thiết tưởng chúng ta cần lắng nghe những định nghĩa và giải thích của Giáo hội.