SUY NIỆM

Suy niệm Lời Chúa CN III TN, C: ĐƯỢC THÁNH HIẾN ĐỂ TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG

Ánh sáng tự nhiên phải tự nó phát ra hoặc ánh sáng của đèn phải được ai đó thắp lên. Cũng vậy, người Kitô hữu đã nhận được ánh sáng Tin Mừng từ Đức Kitô và được mời gọi thắp sáng lên để chiếu soi cho người khác.

Chúa nhật 3 Thường niên -C: LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống. Bổ sức cho tâm hồn. Làm hoan hỉ cõi lòng. Và là núi đá vững chắc. Là nơi trú ẩn an toàn.