SUY NIỆM

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tin Mừng Gioan thuật lại những giờ phút sau hết của kiếp người nơi Đức Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đức Giêsu cũng cho ta thấy là dù đã trở về địa vị làm Thầy nhưng vẫn sẵn sàng phục vụ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Giá bán này, giá máu này chỉ đáng giá bằng một tên nô lệ thôi sao?

LỄ LÁ 2020: CUỘC VƯỢT QUA CỦA CHÚA VÀ CỦA THẾ GIỚI

Đối diện với sự chết kinh hoàng từng phút giây thời hiện tại, chúng ta và thế giới con người cảm thấy mình bị run lên, ra như thất điên bát đảo và mới quý trọng từng thời khắc của sự sống. Chúng ta không thể lãng phí sự sống, hay như Chúa nói: được tất cả mà mất sự sống nào có ích gì. Không ở vào thời khắc lịch sử này, chúng ta và thế giới con người cứ nghĩ mình vẫn đang sống, đôi khi còn lạm dụng sự sống, nhưng thực sự mình đã chết, khi để cho mình bị đè bẹp bởi những tảng đá và bị chôn vùi trong những nấm mồ của những tham vọng vô tận. Hãy bước ra khỏi mồ sự chết và chọn sự sống!

THỨ BA TUẦN THÁNH

Giuđa ra đi, đi vào sự tối tăm của cái chết.

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Bước vào Tuần Thánh là bước vào bước ngoặt mới từ những điều xa cũ với một lòng hoán cải và kết hiệp.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem. Kết cục, Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Con đường vào thành của Người là con đường vinh quang vương giả. Nhưng con đường lên Núi Sọ lại là con đường của kẻ tội đồ.

NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN XIN CHÚA CHẤM DỨT ĐẠI DỊCH (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Trong cơn đại dịch khốn khổ, Chúa vẫn đang ở đây với chúng ta. Chúa lẫn trong những người bị cưỡng bức cách ly trong những chung cư ở Vũ hán. Trong những người chết cô đơn không có một người thân bên cạnh. Trong những người sợ hãi kêu la khóc lóc. Trong những người vô gia cư muốn về mà không có nhà. Đó là những ngọn Núi Sọ. Trên đó Chúa vẫn đang treo mình với chúng ta.