SUY NIỆM

CHỖ ĐỨNG CỦA PHỤC VỤ

 Ai không biết phục vụ thì đó là người nhỏ, dù chức vụ của họ có lớn, còn ai biết sống phục vụ thì đó là người lớn, dù chức vụ của họ không lớn. Người sống phục vụ được xem là lớn, không phải vì lớn trong tuổi tác hay trong chức vụ, nhưng là lớn ở con tim, ở tinh thần và nhân cách.

Suy Niệm Chúa nhật 24 Thường Niên - B

Ông là ai mà có nhiều người từ bỏ cuộc sống này đi theo làm môn đệ qua đời sống tu trì? Thậm chí có nhiều người bỏ mạng sống để làm chứng chẳng hạn như các thánh tử đạo?