SUY NIỆM

Suy niệm Lời Chúa CN XXVI TN, C: ĐỨC CÔNG BẰNG VÀ TÌNH BÁC ÁI

Chúa Giêsu muốn nói tới đức công bằng và tình bác ái làm nên phẩm giá của con người. Con người chỉ thực sự “là người” khi được ánh sáng Tin mừng chiếu soi, khi nó dựa trên nguồn cội tốt lành là chính Thiên Chúa. Sứ điệp của bài Tin mừng hôm nay thôi thúc mỗi người chúng ta nỗ lực sống đức công bằng và thực thi tình bác ái cụ thể trong môi trường mình đang sống: nơi cộng đoàn, trong giáo xứ, nơi công sở, trên đường đi…

THỨ BẢY TUẦN XXV TN: ĐỨC GIÊSU LOAN BÁO CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THỨ HAI

“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”

THỨ SÁU TUẦN XXV TN: LỜI TUYÊN XƯNG CỦA PHÊRÔ

Nếu chúng ta sống kết hợp với Thiên Chúa thì khi chúng ta ở một mình, chúng ta cũng không cô đơn vì Thiên Chúa Cha ở cùng chúng ta.