SUY NIỆM

CÁC ANH TÌM GÌ THẾ?

Chúa Giêsu đặt câu hỏi này cho hai môn đệ tiên khởi đi theo Ngài là để xác định mục đích

Thứ 7 sau Lễ Thánh Gia

Các Anh Tìm Gì Thế?

1Ga 3, 7-10; Ga 1, 35-42

 

 

Các anh tìm gì thế? Kỳ lạ! Rõ ràng là Thánh Gioan Tẩy giả vừa giới thiệu hai môn đệ của mình đi theo thầy Giêsu, hai ông đang lẽo đẽo theo sau vị ngôn sứ mới này. Thế mà Chúa Giêsu quay lại hỏi câu tỉnh bơ: Các anh tìm gì thế? Người ta đang theo mình thì phải hỏi: các anh tìm Ai chứ? Giống như khi quân lính đến bắt Ngài, Ngài đã hỏi các ông tìm ai?

Các anh tìm gì thế? Chúa Giêsu đặt câu hỏi này cho hai môn đệ tiên khởi đi theo Ngài là để xác định mục đích: Đi theo Chúa, làm môn đệ Chúa để tìm Chúa hay tìm gì? Có rất nhiều người đi “tầm sư học đạo” để tìm cho mình một địa vị, một nghề nghiệp, tìm vinh quang, danh vọng… Trong một bối cảnh đang nhạy cảm: đất nước còn bị ngoại bang La Mã đô hộ, trong nước còn có những nhóm nhiệt thành (quá khích) chống La Mã . Có những người tự đứng lên gây phong trào chống ngoại bang. Dân tộc thì đang trông mong Đấng Cứu Thế đến để đánh đuổi ngoại bang, giành quyền độc lập… Một vị ngôn sứ như Gioan Tẩy giả xuất hiện, giới lãnh đạo tôn giáo đã thắc mắc: ông có phải là Đấng Messia?

Nay Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ của mình, đã có hai môn đệ của Gioan Tẩy giả, được chính thầy mình “nhường lại” cho Chúa Giêsu. Ngài vui sướng đón nhận, nhưng trắc nghiệm xem mục đích các ông khi theo Ngài: Các anh tìm gì thế? Tìm Chúa, theo Chúa chứ không phải tìm gì trong việc theo Chúa. Chúa mới là đối tượng và mục đích của việc tìm kiếm. Nếu đến với Chúa để “tìm gì”, thì khi gặp thử thách gian nan, hoặc khi không đạt được mục đích, người ta sẽ dễ dàng bỏ Chúa, bỏ cuộc. Người môn đệ phải là người đi tìm Chúa, đặt Chúa lên trên tất cả, để rồi Chúa sẽ cho ở với Ngài và được Ngài sai đi. Làm môn đệ Chúa là để sống với Chúa, để cho Chúa hướng dẫn, đào tạo và sai đi cộng tác với Ngài trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, người môn đệ sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách và phải đối diện với nhiều vấn đề. Khi đối diện với những vấn đề và gặp những khó khăn thử thách như bị bách hại, mất công việc… người môn đệ có thể nản chí bỏ cuộc hoặc tháo lui. Vì lúc đó, người môn đệ có thể quên đi mục đích của mình là “tìm Chúa” mà chỉ chú trọng tới “công việc của Chúa”, nên dễ dàng bỏ cuộc. Đó là kinh nghiệm của đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khi bị bắt, bị giam tù. Từ kinh nghiệm đó, ngài mời gọi người kitô hữu, người môn đệ đi theo Chúa, khi gặp thử thách gian nan, hãy hồi tâm suy nghĩ: con chọn Chúa hay công việc Chúa?

Cuộc đời mỗi chúng ta cũng là một cuộc tìm kiếm Chúa không ngừng. Xin cho chúng ta, trong khi đi theo Chúa, làm môn đệ Chúa, biết luôn luôn tìm Chúa và “không lấy gì quý hơn tình yêu Chúa Kitô” (Tu lật thánh Biển Đức, chương 72). Việc tìm Chúa là trên hết, là quan trọng hơn cả. Để trong khi đi tìm Chúa, chúng ta có gặp phải những thử thách, gian nan vẫn không nản chí, không bỏ cuộc. Một khi chúng ta tìm gặp Chúa, sống với Chúa cũng được Chúa sai đi để giới thiệu Chúa cho người khác, như thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Chúa cho môn đệ mình, và môn đệ lại giới thiệu Chúa cho em mình là Phêrô và Phêrô đi loan báo Chúa cho mọi người.

M. Đan Minh - Phước Sơn