SUY NIỆM

CHUYỆN VỀ NHỮNG NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI (Mt 14, 13-21; CN 18TN)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 18 thường niên -  Năm A

(Mt 14,13-21)

“Ai  ấy đều ăn và được no nê”

CHUYỆN VỀ NHỮNG NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI

Fm. Gioan Maria Vianey - Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn

 

Bài Tin Mừng nói đến những nhu cầu cần thiết của con người nhưng nhiều khi con người không có khả năng đáp ứng cho chính mình, kể cả khi có nhiều người chung tay làm việc.

Những nhu cầu ấy có khi chỉ là những điều rất nhỏ, như miếng bánh, củ hành, củ tỏi ..., (x. Ds 11,4b-6). Nhưng nhu cầu ấy cũng có khi là rất lớn như nhu cầu cần có của ăn thiêng liêng và Tin Mừng của Đức Giêsu, như Bài Tin Mừng ghi nhận.

Vì con người chỉ có sức lo được cho mình những nhu cầu vật chất hoặc nhỏ bé nên họ cũng chỉ chăm lo vào việc tìm kiếm những nhu cầu ấy. Trong khi đó, Đức Giêsu không những lo cho con người được đáp ứng những nhu cầu vật chất mà cả nhu cầu thiêng liêng nữa. Tuy nhiên, Đức Giêsu không lo một mình mà Ngài còn dạy cho các môn đệ của Ngài biết lo cái lo của Ngài hoặc phải học biết lo như Ngài.

Bài Tin Mừng nói đến ba chuyện: Chuyện về những nhu cầu của con người; chuyện về người biết lo cho những nhu cầu ấy và chuyện về điều kiện để có phép lạ.

  1. Chuyện về những nhu cầu của con người

Thông thường, người ta hay nghĩ nhu cầu của mình là bao la nhưng thực ra những nhu cầu thiết yếu thì không nhiều. Người ta thấy nhu cầu mình nhiều vì người ta thường lo những chuyện chưa tới hoặc những chuyện không thể xảy ra ...

  1. Chuyện về Người biết lo cho những nhu cầu của con người

Nói đến lòng thương xót Chúa thì không thể không nhắc đến động từ “chạnh lòng thương” mà các Sách Tin Mừng đã mô tả khi nói về các hành động của Đức Giêsu. Cách cụ thể, Bài Tin Mừng có nhắc đến động từ này và việc nhắc này còn đi kèm với động từ “trông thấy” của Đức Giêsu. Điều ấy như ngầm khẳng định hoặc gián tiếp giới thiệu Đức Giêsu là một Môsê mới của dân Israel mới.

Đức Giêsu đã đảm nhận vai trò và nhiệm vụ của một Môsê mới ngang qua việc Ngài dạy dỗ, chăm sóc, nuôi sống và ở lại với dân chúng.

Ngài dạy dân bằng cách chỉ cho họ biết luật của Thiên Chúa và cách sống với luật ấy như thế nào.

Ngài nuôi sống dân bằng cách làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân ăn mà được sống.

Ngài ở lại với dân bằng cách lập Bí tích Thánh Thể.

Tất cả những gì Đức Giêsu đã làm thì Ngài cũng muốn các môn đệ của Ngài tiếp tục đảm nhận để phục vụ con người theo tinh thần và cách thức của Ngài. Đó cũng là nhiệm vụ của Giáo Hội và của mỗi người trong chúng ta.

  1. Điều kiện để có phép lạ

Đức Giêsu chỉ cần điều kiện duy nhất để phép lạ xảy ra là người ta phải đem hết mọi sự mình có cho Ngài. Các môn đệ bảo: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá”. Đức Giêsu bảo: “Đem lại đây cho Thầy”. Vì thế, ai cũng có thể có điều kiện để làm cho phép lạ được xảy ra. Chúng ta không xin được phép lạ vì chúng ta không dám “đem hết” lại cho Chúa.

Câu truyện bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền nhỏ vào hòm dâng cúng cũng là một phép lạ. Phép lạ ấy có thể không được kiểm chứng qua vẻ bên ngoài nhưng bên trong tâm hồn của bà góa đã xảy ra phép lạ.

Phép lạ đã xảy ra nơi các môn đệ khi các ông biết nghĩ đến nhu cầu của đám đông để thưa lên với Đức Giêsu; đồng thời cũng biết dâng cho Chúa sự bất lực của mình trước nhu cầu của đám đông.