SUY NIỆM

ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA

Hình ảnh Chiên Thiên Chúa đối với một dân tộc du mục như dân Do Thái thật là gần gũi, quen thuộc

Thứ 6 sau Lễ Thánh Gia

Đây Chiên Thiên Chúa

(1Ga 2, 29-3.6; Ga 1, 29-34)

 

 

Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ giữa với Chúa Giêsu, Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Chúa Giêsu với hai môn đệ của ông bằng một tước hiệu đặc biệt: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Vậy với tước hiệu Chiên Thiên Chúa, Gioan muốn nói lên điều gì?

Chúng ta vừa mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng Sinh. Ngài là Đấng Cứu Thế mà muôn dân mong đợi. Đấng Cứu Thế nay đi thi hành sứ vụ của mình và sứ vụ đó được thánh Gioan giới thiệu với tước hiệu Chiên Thiên Chúa. Hình ảnh Chiên Thiên Chúa đối với một dân tộc du mục như dân Do Thái thật là gần gũi, quen thuộc, không có gì xa lạ. Hình ảnh con chiên được Kinh Thánh Cựu Ước nói đến rất nhiều. Đặc tính của con chiên là hiền lành, đạo đức, luôn đi theo chủ và nghe tiếng chủ chăn. Hơn nữa, hình ảnh con chiên nói lên của lễ hiến tế dâng lên cho Thiên Chúa và để đền tội, nhất là vào dịp lễ Vượt Qua.

Hình ảnh con chiên gắn liền với lịch sử cứu độ của dân Chúa. Người Do Thái mỗi năm vào dịp lễ Vượt Qua, họ có tục lệ mỗi gia đình bắt một con chiên non dưới một tuổi, không tì vết để ăn lễ, nhằm tưởng nhớ biến cố Vượt Qua mà Chúa đã cứu thoát họ, đưa ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập để vào miền Đất hứa tự do. Hơn nữa, trong biến cố Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết cũng vào ngày lễ Vượt Qua, vào giờ các con chiên bị sát tế làm của lễ hiến tế, Chúa Giêsu cũng bị bắt và bị giết chết vào giờ đó. Nên Ngài cũng được gọi là Chiên Thiên Chúa hay Chiên Con.

Gioan Tẩy Giả, mặc dù lúc này chưa gặp gỡ Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế, nhưng đã sớm nhận ra vai trò và sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Đó là Ngài sẽ là một vị Thiên Chúa nhân từ, hiền lành đến với con người, đến với tội nhân gánh lấy tội lỗi cho dân tộc, cho nhân loại. Ngài đích thực là Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa bỏ tội trần gian như Gioan đã giới thiệu. Ngài đóng vai trò Con Chiên bị sát tế. Ngài tự do tự nguyện chấp nhận làm Con Chiên bị sát tế, làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha để gánh lấy tội lỗi nhân loại, để xóa bỏ tội lỗi của nhân loại và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thánh Gioan, tác giả Tin Mừng thứ tư rất thích tước hiệu Chiên Thiên Chúa để nói về Chúa Giêsu. Ngài dùng tước hiệu này đối với Chúa Giêsu để nói lên mối tương quan giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha, đồng thời cũng để nói lên mối tương quan giữa Chúa Giêsu với dân của Người. Dân Người được gọi là đàn chiên và Chúa Giêsu là Chủ Chiên, là Vị Mục Tử nhân lành. Ngài biết chiên của Ngài và chiên của Ngài biết Ngài. Ngài hy sinh mạng sống cho chiên và Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Không những thế, hình ảnh Đấng Cứu Thế mà thánh Gioan giới thiệu là Chiên Thiên Chúa còn mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa mà thánh Gioan, tác giả sách Khải Huyền dùng để nói lên Sự Chiến Thắng của Chiên Con và niềm vui của dân Chúa được dự tiệc với Chiên Con trong Nước trời. Con Chiên chiến thắng vì đã trải qua đau khổ, chịu sát tế, nay lãnh nhận vương quyền. Những ai trải qua đau khổ, giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên cũng được dự tiệc cưới với Con Chiên. Như thế, tước hiệu Chiên Thiên Chúa mà thánh Gioan Tẩy giả gặp gỡ và giới thiệu vừa nói lên Con Người và sứ vụ của Chúa Giêsu, đó là Đấng gánh lấy tội muôn dân và cũng là Thiên Chúa cứu độ con người.

Vậy, trong thánh lễ, khi linh mục cầm bánh và rượu vừa truyền phép xong và giơ cao lên mà đọc câu thánh Gioan đã nói: ‘‘Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa’’, thì cũng đã nói lên tất cả Con Người và sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài là Con Chiên làm của lễ hiến tế dâng lên Thiên Chúa để xóa bỏ tội trần gian, để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Đó chính là Đấng Cứu Thế, Đấng mà Gioan nhận mình không đáng cởi dép cho Người. Đấng đến sau ông, nhưng có trước ông, Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Đấng ấy chính là Chiên Thiên Chúa.

M. Đan Minh - Phước Sơn