SUY NIỆM

ĐIỀU ĐÃ NÓI VỀ NGƯỜI

Ngài không đến chỉ để diệt đi hoa trái của tội là bệnh tật, đau khổ thể lý

Thứ Sáu sau Tuần V Mùa Chay

Điều Đã Nói Về Người

(Ga 10, 32-42)

                                                                       

Nhận xét về sứ vụ loan giảng tin mừng của Chúa Giê-su người ta dễ dàng nhận thấy có nhiều quan điểm khác nhau, có cả việc hình thành nên những “phe đối lập”. Nhiều kẻ lên án, chống đối, khích bác, nhưng điều đáng nói ở đây là có những người thiện chí đón nhận lời ân sủng của Người. Bởi đâu họ được phúc tin nghe lời Chúa như thế? Qua trình thuật tin mừng hôm nay, thánh sử Gio-an nói rằng, họ đã đối chiếu cuộc đời của Chúa Giê-su với những lời Vị Tiền Hô đã nói về Người. Và họ thấy thế nào? “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng” (Ga 10,40). Quả thật, điều quan trọng ở đây là tất cả những gì các ngôn sứ đã nói về Người phải được nên ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Người ta có thể tóm gọn sứ mạng của Chúa trong lời chứng của thánh Gio-an Tiền Hô: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian” (Ga 1,29).

            Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, với tư cách là Chiên hiến lễ dâng lên Thiên Chúa Cha để đền thay cho nhân loại mà Chúa đã đến trần gian, trở nên người phàm và chung vui buồn, chia vất vả với kiếp phận làm người. Ngài không đến chỉ để diệt đi hoa trái của tội là bệnh tật, đau khổ thể lý, nhưng trên hết, Người nhổ tận căn gốc rễ của nó là sự chết. Bởi vì “là con cháu A-dam, nợ phong trần đương nhiên phải trả” (Hc 40,1). Ngài đã trả thay chúng con bằng chính máu thánh của Ngài. Ngài là Vị Ngôn Sứ của giao ước, hoàn tất những lời xưa Thiên Chúa phán qua miệng các ngôn sứ, nổi bật và đỉnh điểm nơi lời của ngôn sứ I-sai-a về Ngài, Người Tôi Trung của Thiên Chúa:

“Chính Người bị đâm vì chúng ta phạm tội,

Bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm

Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,

Đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53,5)

Và người môn đệ thân tín của Ngài là thánh Phê-rô minh định điều này trong thư của mình: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá.” (1Pr 2,24). Giê-su Kitô, Ngài đã nên hiến lễ hoàn hảo và Vị Thượng Tế thập toàn.

Lạy Chúa, lắng nghe trình thuật này trong bầu khí của mùa chay thánh thiêng đã gợi lên trong chúng con một suy nghĩ: liệu những gì chúng con đã được biết về Ngài, có giúp cho chúng con thật sự chân nhận và đón lấy hồng ân đức tin mà Chúa đã chuyển trao cho chúng con nhờ đó mà canh tân  đời sống của mình? Liệu chúng con có dựa vào đó để tạo nên kinh nghiệm cá nhân về Chúa? Chúng con hiệp cùng nhau trong lời cầu nguyện, xin Chúa đoái thương và nhận lời chúng con: “Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi. Cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha, và ban ơn giải thoát, để chúng con được hưởng sự tự do đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.” (Lời nguyện thứ Sáu tuần thứ V Mùa Chay) 

M. Thomas Aquino - Vĩnh Phước