SUY NIỆM

PHẠM VI ƠN CỨU ĐỘ

Ơn cứu độ của Thiên Chúa đồng nghĩa với lòng xót thương của Ngài

Thứ Bảy sau Tuần V Mùa Chay

Phạm Vi Ơn Cứu Độ

(Ga 11, 45-57)

                                                                                                                                             

Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri…” (Ga 11,51). Vị thượng tế đã nói gì? Ông đã đưa ra ý kiến, nhưng đúng hơn là một quyết định: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11,50). Và không cần nói thì ai cũng biết người sẽ “chết thay cho toàn dân” là ai. Nhưng xét kỹ, khi viết đoạn trình thuật tin mừng này, thánh sử Gio-an như muốn bổ khuyết điều Cai-pha, vị thượng tế năm ấy đã nói về Đức Giê-su: “Ông nói đúng, nếu các ông muốn Đức Giê-su trở thành người hy sinh cho toàn dân tộc Ít-ra-en, thì chắc chắn Ngài sẽ hy sinh. Nhưng ông nên biết rằng, vì ông là Thượng Tế, nên ông được tiên báo về ý định của Thiên Chúa, dù chính ông không nhận thức được điều ấy. Và nếu có thiện chí, thì ông sẽ biết rằng, Giê-su mà ông đang nói đến đâu chỉ là phàm nhân như ông thấy nhưng Ngài còn là Thiên Chúa cao cả mà tổ tiên ông cũng như chính ông đang tôn thờ. Ngài đến để dâng hiến thân mình cho Ít-ra-en và toàn nhân loại nữa, vì chính Ngài là lời hứa của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại từ ngàn xưa, đâu riêng gì dân tộc Ít-ra-en!”. Nếu như Thiên Chúa chọn thuộc về dòng dõi Áp-ra-ham để đến trong dòng chảy của lịch sử con người và thực hiện lời hứa, thì sự kiện này không đồng nghĩa với việc ơn cứu độ chỉ gói gọn cho dân tộc này mà thôi. Quả vậy, đối tượng của ơn cứu độ trong “thời gian viên mãn” là bao gồm mọi quốc gia, dân tộc, giống nòi.

Ơn cứu độ của Thiên Chúa đồng nghĩa với lòng xót thương của Ngài từ lâu đã mang tính phổ quát vì Người dựng nên mọi người, không riêng sắc tộc nào vì Người là Thiên Chúa duy nhất, ngoài Người ra, không còn có thần nào khác nữa. Đức Giê-su thành Na-da-rét, Thiên Chúa quyền năng và Con Người vĩ đại, đã đến và đối mặt với mọi khía cạnh của cuộc nhân sinh mà không có mục đích nào khác hơn là diễn tả ý muốn của Thiên Chúa là cho mọi người được ơn cứu độ. Và như thánh Gio-an Phao-lô II đã quảng diễn: “Anh em là những người được cứu độ: chân lý này được khai triển trong đời sống anh em nhiều cách khác nhau. Anh em được cứu độ nhờ đức tin và nhờ lòng trung thành đối với Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su. Nhưng nhất là anh em được cứu độ nhờ tình yêu!”. Vâng, không do con người xứng đáng để có thể nhận lấy ơn cứu độ, nhưng nguyên nhân sâu xa phát xuất từ lòng khoan nhân của Thiên Chúa. Và giới hạn của ơn cứu độ của Người là không giới hạn. Đến đây gợi nên trong con người một suy nghĩ: phải chăng con người không có chi đền trả Thiên Chúa về hồng ân cứu độ? “Tình yêu đền đáp tình yêu”, Thiên Chúa cũng muốn con tim con người cũng có nơi mình “ơn cứu độ” để sẵn sàng trao tặng cho tha nhân? Nhưng suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, con người lắm khi đã dè sẻn lòng khoan dung và chẳng khác chi kẻ bạc tình với tình yêu vĩ đại; hoặc nếu có thì cũng chỉ quang tỏa nơi một phạm vi nào đó và những người nào đó!   

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất, trích đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay nên như ngưỡng cửa của phụng vụ quan trọng mà chúng con sắp cử hành: Cuộc Vượt Qua Chúa sẽ thực hiện để chu toàn sứ mạng Cha trao. Ước mong con tim tình yêu của Chúa tạo nên dự phóng cho cuộc đời chúng con. Tạo nên trong chúng con con tim quảng đại để khi cần, chúng con mau mắn loan truyền và sẻ chia ơn cứu độ của Chúa, trao tặng cho mọi người mà không có dáng dấp của một ranh giới nào, và như thế, chúng con đang được tham dự vào cuộc Vượt Qua của Chúa trong chính cuộc đời chúng con. Amen.

M. Thomas Aquino - Vĩnh Phước