SUY NIỆM

Lễ Chúa Thăng Thiên

´Lên ngồi bên hữu Thiên Chúa` có nghĩa là tham dự vào không gian ấy của Thiên Chúa. …

Những Cám Dỗ

Chúng ta sẽ tìm hiểu một vài tư tưởng nền tảng của Đức Thánh Cha trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng, tiếp đến sẽ dừng lại một vài điểm nhấn để cuối cùng chúng ta tự hỏi những cám dỗ đó có liên hệ gì đến cuộc sống đan tu của chúng ta.

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG (Hiền Lâm)

Mặc dù ngày hôm nay Phụng Vụ chỉ đặt bậc lễ nhớ tự do (Ad lib.), nhưng nhiều nơi trong Giáo Hội Việt Nam vẫn cử hành kính trọng thể mừng “thánh Giuse thợ”, hay còn gọi là “thánh Giuse lao công”.

Chúa nhật IV Phục Sinh, năm B - "Mục Tử Nhân Lành" - Quốc Vũ

Người Mục Tử Nhân Lành là hình ảnh tử nói về sự chăm sóc yêu thương và có trách nhiệm; hướng dẫn, che chở, an ủi, nuôi dưỡng và bảo vệ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội Thánh nhiều mục tử mới tốt lành.

Chúa nhật III Phục Sinh, năm B - "Hoán cải để nhận ơn cứu độ" - Quốc Vũ

Các tông đồ đã trở nên những chứng nhân trung tín thi hành sứ mệnh: kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận ơn cứu độ. Như thế, Giáo hội không là gì khác ngoài một cộng đoàn của những người được cứu độ, được mời gọi sám hối để nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và ban phúc bình an.

Chúa nhật II Phục Sinh, năm B - "Đức tin và Ơn bình an" - Quốc Vũ

Tin vào Đức Kitô là nền tảng làm cho chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa: «Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra» (c. 1a). Chính tình cha của Thiên Chúa đã cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em, nối kết chúng ta trong sợi dây ràng buộc bởi tình yêu, vì ai yêu mến Chúa Cha «thì cũng yêu thương kẻ Người sinh ra» (c. 1b).

Chúa nhật I - Lễ Phục Sinh - "Đức Kitô đã sống lại" - Quốc Vũ

Bất cứ sự biến đổi nào cũng bắt đầu bằng một sự từ bỏ: bỏ cái cũ để trở nên mới, bỏ điều xấu để trở nên tốt, bỏ tà để qui chánh, bỏ bóng đêm để đến cùng ánh sáng, và nhất là bỏ cõi chết để bước vào cõi sống.

Thứ 6 Tuần Thánh - CON NGƯỜI - Quốc Vũ

Mỗi Kitô hữu đều được Đức Kitô mời gọi bước theo Người, mỗi tu sĩ được mời gọi bước theo Người sát hơn. Với Tin Mừng Nhất Lãm, “theo Chúa” có nghĩa là đi sau Người, bước theo chân Người (Mc 3, 14). Với thánh Gioan, “theo” không còn nguyên nghĩa gốc, nhưng là gắn bó với Chúa bằng tinh thần, tức là tin (Ga 8, 12; 12, 35). Với thánh Phaolô, “theo” là gắn bó, là hiệp thông với Người trên lộ trình qua Thập Giá để tới Phục Sinh. Giáo hội Sơ Khai còn gán thêm một ý nghĩa nữa: “theo” là bắt chước, là theo gương Chúa (Mc 10, 32; Ga 13, 34; 1Cr 11, 1).