SUY NIỆM

KÍNH SỢ CHÚA LÀ ĐẦU MỐI CỦA KHÔN NGOAN (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XXXII TN)- Mai Thi

Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan của Ngài (x. Kn 7, 28). Đem sự khôn ngoan ra thực hành hợp với luật của Thiên Chúa là điều kiện không thể thiếu nếu muốn gặp gỡ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - B : "NÓI VÀ LÀM" (Hiền Lâm)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của mọi người chúng con. Amen

GIÁ TRỊ CỦA SÁM HỐI (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XXXI TN) - Mai Thi

Ơn sám hối được Thiên Chúa ban cho con người liên tục và bằng nhiều phương cách khác nhau. Điều quan trọng là con người có đủ bình tâm để nhận ra và can đảm thực hiện hay không. Lời mời gọi hoán cải là sứ điệp tình yêu Thiên Chúa gởi đến chúng ta hàng ngày, lời đó đang chờ chúng ta cộng tác và đáp trả.

02/11: LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (Hiền Lâm)

...điều kiện tiên quyết để được cứu độ là phải tin và sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nên dù mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên Chúa.

Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm B - Lễ các thánh Nam Nữ trên trời: "TÌM GIÁ TRỊ VĨNH CỬU" (Hiền Lâm)

Phải: “ông này bà nọ nên thánh được, thì tôi cũng nên thánh được” khi tôi biết thực thi giáo huấn Tin Mừng qua Bát Phúc mà Chúa dạy hôm nay.

ÂN SỦNG THIÊN CHÚA VÀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 5 tuần XXX TN) - Mai Thi

Sứ điệp Chúa gởi cho chúng ta hôm nay là hãy biết xử dụng quyền tự do cho đúng: tự do của con người kết hợp với ân sủng Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: được phép làm mọi sự nhưng không phải tất cả đều có tính xây dựng (1Cr 10, 23).

Chúa nhật XXX Thường Niên năm B: "ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH" (Hiền Lâm)

Nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt ta vào việc xây dựng cuộc sống cho mình, cho anh chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng ta bằng quyền năng vô biên của Ngài