SUY NIỆM

Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI, năm C: "MẶC KHẢI" (Hiền Lâm)

Con người chỉ biết rằng, từ đời đời Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con và Tình Yêu giữa hai ngôi dành cho nhau đã nhiệm xuy ra Chúa Thánh Thần, sự yêu nhau và hướng về nhau này đến độ duy nhất...

Chúa Nhật VIII Thường Niên, năm C: "LỄ CHÚA BA NGÔI" (Đv Phước Vĩnh)

Làm chứng cho Chúa Ba Ngôi, thì cũng phải sống và hoạt động như Chúa Ba Ngôi. Hoạt động đó chính là yêu, yêu Chúa và yêu mọi người, cùng tuân giữ các giới răn của Chúa.

KHÔN NGOAN THI HÀNH GIỚI LUẬT CỦA CHÚA (Bài suy niệm Thứ 5 tuần VII TN) - Mai Thi

những chỉ thị Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta thực hiện mỗi khi phần chi thể nào của chúng ta phạm tội, hậu quả thật khủng khiếp: Nếu mắt con.... thì móc đi, chặt chân.... Sở dĩ cần sự tuyệt đối dành trọn tâm, trọn trí, trọn lòng cho một mình Thiên Chúa như vậy vì đối với Đức Giêsu tất cả những việc làm bất xứng, ngay cả những ý nghĩ xấu trong lòng cũng làm nhơ bẩn con người (x. Mt 15, 19-20).

Suy niệm Tin Mừng tuần VII Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần VII Thường Niên

Lễ Chúa Thánh Thần - "Gió & Lửa" - (Quốc Vũ - Phước Lý)

Cũng như ngày lễ Chúa Hiển Linh là cột mốc kết thúc chu kỳ phụng vụ mùa Giáng Sinh, thì Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là cao điểm và kết thúc cho mầu nhiệm Phục Sinh, không chỉ gói gọn trong nghĩa suy niệm về mầu nhiệm Chết và Sống lại của Đức Kitô, mà mỗi tín hữu và toàn thể Giáo hội được đưa vào trong kinh nghiệm của việc chết đi cho tội lỗi để được tái sinh trong đời sống mới.

Chúa Nhật lễ Hiện Xuống: "CHÚA THÁNH THẦN ĐEM LẠI LÒNG TIN VÀ CAN ĐẢM" (Đv Châu Thủy)

Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đánh tan băng giá, hầu sưởi ấm và thanh luyện những tâm hồn nguội lạnh, lãnh đạm, chai cứng, để trở thành những trái tim tràn đầy sức sống của tình yêu Giêsu.

Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN" (Hiền Lâm)

Để có hòa bình mọi người cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần của Người, từ đó mọi người cũng tha thứ cho nhau.

Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "Sống và hoạt động theo phong cách của Chúa Thánh Thần" - M. Hiếu Liêm (Phước Lý)

Sống theo phong cách của Chúa Thánh Thần, tất cả nhân loại sẽ được hiệp nhất trong bình an; hoạt động theo đẳng cấp của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ được phong phú hóa và sinh hoa kết trái dồi dào trong một thân mình mầu nhiệm duy nhất; sống theo phong cách sai đi của Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ được phát triển vững mạnh để đem bình an và ơn cứu độ cho muôn dân.