SUY NIỆM

MỘT ĐỊA CHỈ TRÊN CAO - Đại lễ Đức Mẹ lên trời (M. Vianney Đỗ Thống Nhất - Phước Sơn)

... việc Đức Maria được lên trời cả hồn lẫn xác đã làm cho Trời trở thành một địa chỉ trên cao. Địa chỉ ấy mời gọi chúng ta đi vào hành trình khám phá mới, tức khám phá những ân huệ từ trời cao. Địa chỉ ấy cũng mời gọi chúng ta đi vào một quá trình phấn đấu mới để có được những thành đạt và những thành công từ trời cao....

"LỜI KINH CỦA NHỮNG AI BỊ ÁP BỨC" - Đại lễ Đức Maria mông triệu thăng thiên (Hiền Lâm - Cđ Phước Lý).

Hôm nay toàn Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, như là một sự xác tín về sự phục sinh thân xác, đồng thời là một lời mời gọi và khích lệ con cái mình cùng hướng về cõi trời để rồi sẽ được cùng với Mẹ chung hưởng vinh quang phục sinh trên nước Chúa trong ngày chung thẩm.

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XX Thường niên - năm B (bài chia sẻ của Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương)

...bài Tin Mừng trích từ bài giảng về bánh hằng sống của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy nghĩ về việc ăn và uống Mình Máu Thánh Chúa. Tác động của việc ăn và uống này là dẫn đưa chúng ta đến một lối sống tuân theo thánh ý và đường lối của Thiên Chúa.

Suy niệm Tin Mừng: Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời [M. Leo I Pháp (Chiến). Phước Sơn]

Với lời “Xin vâng” của Mẹ, lịch sử cứu độ đã bắt đầu một trang sử mới, trang sử mà Kinh Thánh gọi là “Thời kỳ viên mãn”.

Chúa Nhật XVIII Thường Niên - năm B: "BÁNH SỰ SỐNG" (Hiền Lâm)

Sự sống thể lý không phải là sự sống tự thân mà là sự sống lệ thuộc, nghĩa là nó cần đến lương thực vật chất nạp vào để duy trì, nhưng vì nó hữu hạn, nên sẽ đến lúc sự sống đó không thể thâu nạp được lương thực nữa nó sẽ èo ọt yếu ớt và chết. Còn sự sống thần linh là sự sống siêu nhiên Chúa ban, tuy không chết, nhưng rất cần được nuôi dưỡng bằng bánh Sự Sống là Thánh Thể, mà Thánh Thể chính là sự sống tự thân nơi Chúa Kitô thông truyền cho linh hồn chúng ta.

Chúa Nhật XVII Thường Niên - năm B: "PHÉP LẠ" (Quốc Vũ - Phước Lý)

Phép lạ hóa bánh ra nhiều thường được hiểu là dấu chỉ cho bí tích Thánh thể. Thật vậy, ý nghĩa của Thánh Thể khởi đầu bằng việc đến với những người nghèo và người đau khổ, như Đức Kitô đã muốn đến gần đám đông đang đói khổ để cho họ ăn.

Chúa Nhật XVII Thường Niên - năm B: "CHỮA LÀNH VÀ NUÔI DƯỠNG" (Hiền Lâm - Phước Lý)

“CHO” chứ không bảo họ phải MUA của mình, không phải đưa ra lời khuyên bảo họ ra quán mà mua (như giải pháp của các môn đệ đưa ra).