SUY NIỆM

Lễ truyền tin: "XIN VÂNG" (Hiền Lâm)

Mẹ đã can đảm thưa tiếng “xin vâng” để suốt cuộc đời âm thầm chấp nhận phó thác mình cho Thiên Chúa hầu cộng tác cứu độ loài người.

Chúa nhật II Chúa Phục Sinh, năm C - SỨ GIẢ BÌNH AN - Quốc Vũ

Như thế, Kitô hữu không gì khác hơn là sứ giả hòa bình, là khí cụ bình an, là người đem Chúa Kitô đến với tha nhân, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.

Chúa Nhật II Phục Sinh: "TIN VÀ LÀM CHỨNG" (M. Roberto - Phước Lý)

Chính vì sự cứng tin của các tông đồ mà Chúa Phục Sinh đã hiện ra nhiều lần để cũng cố niềm tin của các môn đệ...

Chúa Nhật II Phục Sinh: "THẤY VÀ TIN" (Hiền Lâm - Phước Lý)

Hình ảnh của thánh Tôma tông đồ phản ảnh mọi thái độ tin của chúng ta ngày hôm nay: Có người đòi thấy mới tin, có người tin vì không thể chối cãi, có người không thấy mà tin.

NHỮNG GÌ KINH THÁNH ĐÃ CHÉP VỀ THẦY ĐỀU PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần bát nhật PS) - Mai Thi

Thiên Chúa làm tất cả cho chúng ta và vì chúng ta: kế hoạch tình yêu đó đã được chuẩn bị từ lâu, trải dài qua toàn bộ mạc khải Kinh thánh và được viên mãn trong Đức Giêsu Kitô. Chính vì vậy sau khi sống lại, Đức Giêsu đã khẳng định lại với các môn đệ: Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm (Lc 24, 44).

Suy niệm Lời Chúa, Chúa nhật Thứ II Phục Sinh năm C -Đại lễ kính lòng thương xót của Chúa

Sự biến đổi của chúng ta là công việc của Thiên Chúa, tất cả những gì chúng ta cần làm là mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Ngài.

Chúa Nhật Phục Sinh: "PHỤC SINH, TÁI TẠO SỰ SỐNG MỚI - CÔNG TRÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT" (Fm. Đaminh Savio - CS Nho Quan)

Được nhận lãnh ân huệ phục sinh, chúng ta được thúc giục hãy nhìn ra thế giới, tới những “vùng ngoại biên” để làm một việc gì cụ thể của lòng xót thương, dù chỉ là một lời cầu nguyện chân thành, một chút hy sinh từ bỏ, sự sẻ chia thông cảm, một nghĩa cử thứ tha và sống tình huynh đệ, để cùng với Đấng phục sinh đến tái tạo sự sống cho thế giới

Suy niệm Tin Mừng tuần Bát Nhật Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh.