SUY NIỆM

Chúa nhật XXVII TN B: "Cả hai nên một" (Quốc Vũ - Phước Lý)

Nền tảng của tình yêu thủy chung trong hôn nhân chính là tin vào sự cao trọng của hôn nhân, vì nó được thiết lập bởi chính Thiên Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B: KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Hiền Lâm)

Đức Maria đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và vinh quang nhận được, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là do Thiên Chúa...

Bài suy niệm Chúa Nhật 27 TN năm B

Đi vào hôn nhân là đi vào một trường học yêu thương, một trường học trong đó mọi người đều là những học sinh « đang học ». Dây liên kết mà hai người cam kết trong ngày hôn lễ không được làm bằng vật liệu không hư hỏng, nhưng bằng những bất toàn của con người.

Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm B: "LÒNG BÁC ÁI". (Hiền Lâm)

... xin Chúacho mọi người chúng con nhiệt thành làm cho nước Chúa được lan rộng và danh Chúa được mọi người biết đến. Xin cũng đừng để chúng con vì những ghanh ghét phân bì hay đố kỵ mà làm gián đoạn công cuộc truyền giáo mà Chúa đã giao phó cho mọi người chúng con trong đấng bậc mình. Amen.

SUY NIỆM TIN MỪNG CN 26 TN B  

Biết mình là người không hoàn hảo, khiếm khuyết, nghĩa là nhận ra thân phận yếu đuối của mình nên phải liên tục tu luyện để nên giống hình ảnh Chúa đã tạo ra chúng ta thuở ban sơ, thuở con người chưa tự kiêu, tự mãn trước khi bị sập bẫy của ma quỉ.

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 26 TN năm B

“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Suy niệm Tin Mừng CN XXV TN B : Nền văn minh mới – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Hôm nay, khi thấy các môn đệ có dấu hiệu ham hố chức quyền, cạnh tranh ngôi thứ, Đức Giêsu đã nhân cơ hội dạy cho các ông biết tinh thần mới mà người môn đệ trong Nước Thiên Chúa phải có. Đó là: “Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người”.