SUY NIỆM

Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C: "LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI" (Hiền Lâm)

Lời kêu gọi sám hối không xuất hiện từ đền thờ lộng lẫy hay trên các đường phố, nhưng đến từ hoang địa, như là một phản ảnh về tâm hồn mọi người đã xa vắng Thiên Chúa và trở nên như hoang mạc khô cằn.

THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHÚA CHA (Bài suy niệm Thứ 5 tuần I MV) - Mai Thi

Như vậy chỉ có ý Chúa Cha thể hiện trong Tin mừng Đức Giêsu công bố mới là chọn lựa cuối cùng của chúng ta và nếu chúng ta bắt tay thi hành những giáo huấn đó, chúng ta sẽ được phần thưởng lớn lao bảo đảm cho ngôi nhà tâm linh của chúng ta đứng vững như ngôi nhà được xây trên nền đá vững chắc.

Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C: "ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN" (Hiền Lâm)

tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C, TỈNH THỨC BƯỚC VÀO THẾ GIỚI MỚI

Tỉnh thức là đừng để cho những cái tạm thời, trần tục chi phối, làm lu mờ tâm trí, làm quên chủ đích chính của cuộc đời. Trái lại, phải sử dụng những cái đời tạm này để chiếm được đời sống vĩnh cửu.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG, TỈNH THỨC ĐI VÀO THẾ GIỚI VĨNH CỬU

Có tỉnh thức cầu nguyện chúng ta mới khao khát đến với Chúa. Có tình thức cầu nguyện, khi Chúa đến chúng ta mới có cơ hội đứng thẳng và ngẩng đầu lên được. Có tỉnh thức cầu nguyện chúng ta mới thường xuyên gặp Chúa ngay trong đời sống thường ngày.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN năm B: LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA (Hiền Lâm)

...vị vua dám chết thay cho dân chứ không phải dân chết thay mình.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – năm B: "LỜI CHÚA MỚI TỒN TẠI MUÔN ĐỜI" (Hiền Lâm)

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới nhiễu nhương tốt xấu lẫn lộn, xin cho chúng con biết cầu xin ơn Thánh Thần soi sáng, biết biện phân và vâng phục những Đấng bản quyền mà Chúa đã đặt lên để hướng dẫn chúng con. Xin cũng cho chúng con ý thức sự mong manh chóng qua của thế giới vật chất, để chúng con biết xác định và chọn lựa Chúa mới là vĩnh cửu và cùng đích của thế giới và của kiếp người. Amen