SUY NIỆM

SUY NIỆM LỜI CHÚA, CN XXIII TN B, đan viện Phước Thiên

Đến với Chúa, chúng ta sẽ được chữa lành, được nghỉ ngơi và bồi dưỡng để nên mạnh sức mà kiên trì chịu đựng tất cả; đến với anh chị em, chúng ta sẽ nhận được hơi ấm tình người và sự liên đới chia sẻ

SUY NIỆM LỜI CHÚA, CN XXIII TN B, Phaolô Thánh Giá Nguyễn Thị Mới, đan viện Phước Hải

ý nghĩa của các phép lạ Chúa làm và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại.

"TẬP TỤC và GIỚI RĂN" - Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII năm B (Hiền Lâm, Cđ Phước Lý)

Đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu thương. Ngài xem giữ luật là một cảm nghiệm sống ở trong lòng, một biểu hiện liên đới, nhân từ, vượt trên hình thức.

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm B: "CẦN MỘT TẤM LÒNG" {Đs. Salesio (Đan viện An Phước)}

Hai yếu tố “Dân Chúa” và “Phục Vụ”, đây chính là hai tiêu chuẩn mà mỗi Kitô hữu cần đặt làm nền tảng cho lòng yêu mến phải có khi giữ luật đối với bản thân và hành xử luật đối với tha nhân.

CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm Tin Mừng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tuần XXI Thường Niên

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – năm B: "CON NGƯỜI LÊN NƠI ĐÃ Ở TRƯỚC KIA THÌ SAO?" (Hiền Lâm - Phước Lý)

Con Thiên Chúa đã trở LÊN NƠI NGƯỜI ĐÃ Ở TRƯỚC KIA, với thân xác nhân loại đã được Thần Khí biến đổi. Con Thiên Chúa đã lên trời với chất người của chúng ta. Đức Kitô là con người nhân loại đầu tiên đạt tới cõi Thiên Chúa. Khi Con Thiên Chúa đi vào vinh quang của Chúa Cha, Người mang trên đôi vai toàn thể thụ tạo mà Người đã đổi mới và thánh hiến.

Bài giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên: "CHỌN LỜI THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG HAY VẬT CHẤT" (Giuse Ba, Đan viện Phước Vĩnh)

Chỉ ai chọn Lời thần khí và sự sống thì mới có thể thân thưa cùng Chúa như Simon Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy con đi với ai? Vì Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời.”

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B ( Lht, Fatima)

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”