SUY NIỆM

Chua nhật III MV nam C - Cả hai nên một - Quốc Vũ

Nếu như ngày xưa, dân Israel được các ngôn sứ mời gọi hãy vui mừng, vì sắp được hồi hương trở về xây dựng lại đền thờ và dất nước, và nhất là triều đại Đấng Mêsia sắp đến; thì ngày các Kitô hữu lại được mời gọi hãy vui mừng, vì ngày Quang Lâm sắp xảy đến.

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C: "CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG" (Hiền Lâm - Phước Lý)

Lời Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta biết cải thiện đời sống bằng cách sống công bình và bác ái với tha nhân. Đồng thời, noi gương thánh Gioan Tiền Hô mà làm tất cả cho vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận biết, chứ đừng lo tìm kiếm vinh quang cho mình.

Ngày 08/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Hiền Lâm - Phước Lý)

Đức Maria ưng thuận sự lựa chọn của Thiên Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần, trở thành Mẹ của Thiên Chúa, vì Mẹ được hướng dẫn bởi tình yêu hoàn toàn “tận hiến” cho Thiên Chúa một con người nhân bản, để cộng tác trọn vẹn mối hiệp thông vào chương trình cứu độ.

Chúa nhật II MV năm C: "Ơn cứu độ cho mọi người" (Quốc Vũ - Phước Lý)

Được hưởng lòng bao dung của Thiên Chúa, được phúc đón nhận Tin Mừng của của, chúng ta cũng được mời gọi hãy mở rộng lòng để cảm thông, mở rộng đôi tay để chia sẻ, mở rộng đôi chân để đến với những “vùng ngoại biên” ấy, hầu làm cho họ được trở thành anh em một nhà, cho họ cảm nhận được tình người và nhất là tình yêu thương và lòng khoan dung của Thiên Chúa, Đấng thực hiện và ban ơn cứu độ cho mọi người, không trừ một ai.

Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C: "LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI" (Hiền Lâm)

Lời kêu gọi sám hối không xuất hiện từ đền thờ lộng lẫy hay trên các đường phố, nhưng đến từ hoang địa, như là một phản ảnh về tâm hồn mọi người đã xa vắng Thiên Chúa và trở nên như hoang mạc khô cằn.

THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHÚA CHA (Bài suy niệm Thứ 5 tuần I MV) - Mai Thi

Như vậy chỉ có ý Chúa Cha thể hiện trong Tin mừng Đức Giêsu công bố mới là chọn lựa cuối cùng của chúng ta và nếu chúng ta bắt tay thi hành những giáo huấn đó, chúng ta sẽ được phần thưởng lớn lao bảo đảm cho ngôi nhà tâm linh của chúng ta đứng vững như ngôi nhà được xây trên nền đá vững chắc.

Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C: "ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN" (Hiền Lâm)

tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C, TỈNH THỨC BƯỚC VÀO THẾ GIỚI MỚI

Tỉnh thức là đừng để cho những cái tạm thời, trần tục chi phối, làm lu mờ tâm trí, làm quên chủ đích chính của cuộc đời. Trái lại, phải sử dụng những cái đời tạm này để chiếm được đời sống vĩnh cửu.