SUY NIỆM

Ngày 31/05: Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth: “THĂM VIẾNG BẰNG TÌNH YÊU” * M. Bảo Tịnh (Viện phụ)

Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều, thật hay về Chúa cho người mình thăm viếng nghe. Nhưng là hãy đến với họ bằng một tình yêu chân thật, cùng với niềm vui đích thực của Chúa.

Đọc và suy niệm TM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI và TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Con người chỉ biết rằng, từ đời đời Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con và Tình Yêu giữa hai ngôi dành cho nhau đã nhiệm xuy ra Chúa Thánh Thần, sự yêu nhau và hướng về nhau này đến độ duy nhất

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B (2018): BA NGÔI TÌNH YÊU HUYỀN NHIỆM NHƯNG THẬT GẦN (FM Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Mầu nhệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cực trọng, trung tâm đức tin Kitô Giáo và cũng là đỉnh cao, điểm quy chiếu mọi hoạt động của Hội Thánh. Chúng ta dùng ngôn ngữ tình yêu để suy niệm về Chúa Ba Ngôi. Chúng ta nhận ra và sống với Chúa Ba Ngôi, huyền nhiệm tình yêu cao sâu khôn dò nhưng thật gần gũi gắn bó.

SUY NIỆM LỜI CHÚA, LỄ CHÚA BA NGÔI, BA CÁI ĐƯỢC TỪ CHÚA BA NGÔI

Ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi thật là một dịp cho chúng ta ôn lại kỳ công Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta qua bí tích Thánh Tẩy nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và còn tiếp tục thực hiện trong đời sống chúng ta.

LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM B: THÁNH THẦN (ĐTGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Hôm nay Chúa Giêsu lại thổi hơi ban Thánh Thần. Thánh Thần Chúa tràn lan trong vũ trụ. Thánh Thần Chúa thổi vào con người. Đó là một tạo dựng mới. Chúa Phục Sinh tái tạo con người mới.

Đọc và suy niệm Tin Mừng LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG và TUẦN VII THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Sự đóng hay mở phụ thuộc vào việc bác ái hay khép kín của lòng người. Ơn tha tội chỉ thực sự có được khi sự tha thứ luôn ngự trị trên mọi thành phần trong Giáo Hội.

SUY NIỆM LỜI CHÚA, LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, ÂN HUỆ THÁNH THẦN

Trên hành trình tiến về quê trời, Giáo hội hằng được Chúa Thánh Thần quy tụ trong đức tin và đức ái, Thánh Thần ban cho Giáo hội những ân huệ để Giáo hội tồn tại và phát triển vững mạnh.