SUY NIỆM

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em...

SUY NIỆM LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XXV, TN NĂM B, NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỊ BÁCH HẠI

Trong sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa, người công chính bị bách hại, bị giết lại là một sự chiến thắng. Với ánh sáng của sự kiện Chúa Phục Sinh soi sáng thì ngang qua việc Đức Giêsu bị nộp, bị giết chết, Thiên Chúa đã thực hiện ý muốn cứu độ của Người và ý muốn đó đã thành toàn.

CHÚA NHẬT XXIV TN NĂM B - ĐỨC GIÊSU LÀ AI?

Tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu và xác tín vào mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Người thôi chưa đủ. Chúng ta còn phải sống và thực hành điều mà chúng ta tuyên tín

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của mình, chính là việc chu toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội trong đấng bậc mình.

Chúa Nhật XXIII - Thường Niên - Năm B

Lời nguyện xin đơn thành cộng với tấm lòng rộng mở để đón nhận... làm nên phép lạ.