SUY NIỆM

Xin “Uốn lòng chúng con nên giống như trái tim Chúa” (Anh Maithi)

Chúng tôi xét mình và tự hỏi: chúng tôi có hiền lành không? Chúng tôi có khiêm nhường không? Chúa đã quan tâm lo lắng khi thấy chúng tôi khổ đau và mệt mỏi. Ngài rất muốn nâng đỡ và xoa dịu chúng tôi nên mới lên tiếng kêu mời chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi phải ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CN XVI NĂM B,  MỌI NGƯỜI ĐỀU VỘI VÃ

Các tông đồ vội vã sau một chuyến đi rao giảng Tin Mừng; đám đông dân chúng từ các thành vội vã đón gặp Đức Giêsu và các tông đồ; Đức Giêsu cũng vội vã lánh đi với các tông đồ, rồi ngay sau đó Người không làm điều gì vội vã hơn cho bằng rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

VANG LỜI NGỢI KHEN THIÊN CHÚA CHA (Bài Suy niệm Thứ 4 tuần XV TN) - Mai Thi

Ca ngợi Chúa vừa là hồng ân, vừa là vinh dự và cũng là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Nhưng chúng ta chỉ có thể dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa cho phải đạo nếu bắt đầu từ lòng tri ân: thấy mình được Chúa yêu thương cách nhưng không, quá lòng mong ước...

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN XV THƯỜNG NIÊN, 2018

Rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó là cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B, SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

Hối cải nghĩa là thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa của giao ước và dấn bước vào một cuộc sống mới.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B, SỐNG CHỨNG TÁ TIN MỪNG

Của cải vật chất không phải là thứ hành trang cần thiết nhất để giúp các môn đệ trở thành chứng tá của Thiên Chúa, nhưng là lòng phó thác, cậy trông và vâng phục.