SUY NIỆM

LÀM THEO MỆNH LỆNH CỦA CHÚA (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần XIV TN) - Mai Thi

Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 10, 6-15) cũng sử dụng ba động từ này khi dạy các môn đệ trong cuộc sống: tư cách người môn đệ, việc thực thi ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin mừng. Liệt kê các mệnh lệnh đã được Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của những điều Chúa muốn các môn đệ của Người và hôm nay đối với mỗi kitô hữu chúng ta.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN & LỄ THÁNH BIỂN ĐỨC (Hiền Lâm)

Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Chúa Con không mặc khải cho, và cũng không ai đến được với Chúa Con nếu Chúa Cha không lôi kéo họ”.

ĐƯỢC ĐỤNG CHẠM ĐẾN CHÚA (Bài Suy niệm Thứ 2 tuần XIV TN) - Mai Thi

Được đụng chạm đến Chúa là một nhu cầu, một hồng ân, là niềm hy vọng của mọi người. Niềm xác tín đó sở dĩ có được khởi đi từ niềm tin của chúng ta. Mỗi người sẽ có cảm nghiệm riêng tư về những ơn lành Chúa ban và sự đụng chạm đến Ngài, tùy ở mức độ đức tin. Vấn đề của chúng ta là có khao khát, ước mong và sẵn sàng để tìm đến Chúa với mong muốn đụng chạm đến Ngài hay để Chúa đụng chạm đến cuộc đời chúng ta hay không?

CHÚA GIÊSU XÓA BỎ KHOẢNG CÁCH VỚI NGƯỜI TỘI LỖI (Bài Suy niệm Thứ 6 tuần XIII TN) - Mai Thi

Khi Chúa Giêsu tiếp đón, trò chuyện, nhất là ăn uống với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi... là Người xóa mình đi, chấp nhận sự ngang bằng với họ, là thỏa hiệp cách nào đó với họ. Ngồi đồng bàn với nhau có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhau, chấp nhận tình thân hữu của nhau, trở nên giống nhau.... Nếu như các Kinh Sư, Biệt Phái và Luật Sĩ xa lánh, lên án, loại trừ (x. Mt 9, 11) thì Chúa Giêsu ngược lại: đi tìm, tiếp rước, ăn uống, ngao du và đồng hành với họ.

KHI VẮNG BÓNG THIÊN CHÚA (Bài Suy niệm Thứ 4 tuần XIII TN) - Mai Thi

Thời nào cũng vậy, con người thường bị cám dỗ đánh mất căn tính: không muốn làm người như bản chất được Tạo hóa dựng nên mà muốn trở thành thần thánh. Trở thành thần thánh nghĩa là tự định liệu cuộc sống mình, coi Chúa như không có hoặc muốn khước từ Thiên Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời này.

ĐỌC và SUY NIỆM TIN MỪNG tuần XIII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

... đức tin đôi khi cần một sự can đảm và liều lĩnh, vượt trên mọi mặc cảm và cả sự nguy hiểm để được chạm vào Chúa Giêsu.