SUY NIỆM

Các bài chia sẻ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa làm cho con người được mở ra: mở ra để ca ngợi Thiên Chúa, mở ra để đến với tha nhân; mở lòng ra để đón nhận và trao ban.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIII: "DŨNG MẠNH ĐỂ YÊU THƯƠNG" (Viết Huy)

Vắng ơn Cha cuộc đời nên cô quạnh, thiếu tình người giá lạnh phủ con tim...

Các bài chia sẻ TM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu thương. Ngài xem giữ luật là một cảm nghiệm sống ở trong lòng, một biểu hiện liên đới, nhân từ với tấm lòng trong sạch và đời sống yêu thương. Những điều đó vượt trên hình thức giữ luật khác.

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Pt. Philipphe Nguyễn Văn Toàn, CT.)

Yêu mến, quý trọng và thực hành luật Chúa trong niềm vui.

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Khi Con Thiên Chúa đi vào vinh quang của Chúa Cha, Người mang trên đôi vai toàn thể thụ tạo mà Người đã đổi mới và thánh hiến.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI, NĂM B, LỰA CHỌN ĐỨC TIN, MỘT THÁCH ĐỐ

Người môn đệ Đức Giêsu luôn bị đặt trước sự chọn lựa, một sự chọn lựa không khoan nhượng và mạnh mẽ, một sự chọn lựa trong chiều kích vươn lên và vươn xa hơn những gì mình có, một sự chọn lựa với con tim mở rộng để Chúa Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn.