SUY NIỆM

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN III PHỤC SINH ((Hiền Lâm)

... không thể hiểu biết cách viên mãn về Đấng Phục Sinh, nếu không chịu lắng nghe Lời Chúa, cụ thể là qua những gì được chép trong Thánh Kinh.

TRỜI ĐÃ TỐI MÀ CHÚA GIÊSU VẪN CHƯA ĐẾN (Bài suy niệm Thứ 7 tuần II PS) - Mai Thi

Chỉ có Chúa mới trấn an các môn đệ được, chỉ có Người có khả năng dẹp yên sóng gió và chỉ có sự hiện diện của Chúa mới giúp các môn đệ cảm thấy an lòng. Chúa không chỉ là thầy dẫn dắt, lo lắng xếp đặt mà còn là chỗ dựa duy nhất cho các môn đệ của Người. Sức mạnh, tương lai, mọi họat động cũng như lý tưởng của cuộc đời các môn đệ chính là Chúa. Có Chúa ở cùng mọi bất an, mọi lênh đênh của cuộc đời sẽ được giải quyết.

SUY NIỆM TIN MỪNG CN III PS NĂM B, SỢ SỆT VÀ CAN ĐẢM

Sự can đảm đáng nể phục của Phêrô là can đảm của người tin chắc Thầy mình đã phục sinh và của người được Chúa Thánh Thần ngự trong mình.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN II PHỤC SINH (Hiền Lâm)

Khi thánh Thomas được Chúa bảo đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa Giêsu đã bị đâm thủng, chính là lúc thánh nhân đã đụng chạm vào tận cùng của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho con người...

CHÚA ĐÓ! (Bài suy niệm Thứ 6 tuần bát nhật Phục sinh) - Mai Thi

Việc nhận ra Chúa Giêsu phục sinh vô cùng quan trọng vì khoảnh khắc đó quyết định vận mệnh cuộc đời các ông, nó là điểm chuyển giao giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Cái giây phút trước và sau sự nhận ra ấy là cả một thế giới bị đóng lại trong cảnh vỡ mộng hay được mở ra với một tương lai đầy hy vọng.