SUY NIỆM

Suy niệm Tin Mừng CN Lễ Lá, C: CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

Chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu là dịp để mỗi người chúng ta đồng hành và chia sẻ những đớn đau mà Chúa phải trải qua trên đường Thập giá, đây cũng là dịp để chúng ta nhận ra tình yêu, lòng bao dung và sự tha thứ của Chúa dành cho con người. Chúng ta cũng được mời gọi bước theo Thầy Chí Thánh trong vâng phục và yêu thương để rao giảng và làm chứng cho thế giới này biết thế nào là tình yêu đích thực, tình yêu tự hiến mà Thiên Chúa ưu ái dành cho nhân loại.