SUY NIỆM

LỄ PHỤC SINH 2018: PHỤC SINH (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Chúa Phục Sinh đã làm những việc kỳ diệu; là sức mạnh và siêu thoát. Như thế phục sinh không phải là trở về sự sống cũ. Phục sinh là bước lên một cuộc sống mới. Cao siêu hơn. Thanh thoát hơn. Phong phú hơn. Mạnh mẽ hơn. Kỳ diệu hơn. Tràn đầy hạnh phúc và hi vọng. 

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm B: "DẤU CHỈ TIN MỪNG PHỤC SINH" (Hiếu Liêm)

Sự sống mới, niềm vui phục sinh luôn hiện diện đầy tràn trong trời đất, và trong cuộc đời chúng ta.

ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH ĐEM LẠI SỰ SỐNG MỚI (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

Chúa Phục Sinh đem lại một ý nghĩa mới, một sức sống vĩnh cửu. Từ nay, cái chết không còn là chấm dứt mọi sự, nhưng là niềm vui và hi vọng

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH (Hiền Lâm)

Rao giảng về đấng Phục Sinh phải khởi đi từ Tình Yêu nơi trái tim (cạnh sườn) Chúa chứ không phải từ sức riêng mình; rao giảng bằng sự cộng tác chính mình với ân sủng Chúa chứ không ỷ lại vào Chúa. Đặc biệt, rao giảng bằng phục vụ chứ không phải để được phục vụ...

Thứ Sáu Tuần Thánh: CHIẾN THẮNG CỦA THẬP GIÁ (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Đức Giêsu trên thập giá: Đó là cuộc chiến thánh của tình yêu, của tự do, của sự sống và của tội lỗi

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN THÁNH 2018 (Hiền Lâm)

...đời sống Kitô hữu của chúng ta hôm nay, chúng ta rất dễ chấp nhận những gì hoành tráng bên ngoài, hơn là chiều sâu nội tâm. Chúng ta thấy mọi sự êm xuôi may mắn thì giữ đạo, nhưng gặp thử thách thì quay sang oán trách Thiên Chúa và thậm chí bỏ đạo.