SUY NIỆM

Suy niệm Tin Mừng CN V MC, C: TRỞ VỀ VỚI CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với con người thật của mình, gạt đi tính ghen tương, bỏ xa thái độ soi mói người khác, và biết cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa trước những tội lỗi mà chúng ta đã xúc phạm đến Ngài và đến tha nhân.