SUY NIỆM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX TN NĂM B, ĐỨC TIN ĐEM LẠI ÁNH SÁNG

Nhờ đức tin - “đôi tai lòng” mà anh đã được Chúa đem lại cho anh ánh sáng. Ánh sáng của Chúa đã lan tỏa trên anh. Anh được sáng mắt và người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Đức Giê-su người mang lại ánh sáng cho anh.

KINH NGHIỆM CUỘC SỐNG GIÚP GÌ CHO ĐỜI SỐNG ĐẠO? (Bài suy niệm Thứ 6 tuần XXIX TN) - Mai Thi

Kinh nghiệm giúp người ta biết trước biết sau để phần nào lường trước những thiệt hại không đáng có. Thực tế đã cho thấy có bao nhiêu chọn lựa, bao nhiêu quyết định được coi là hợp lý, đúng đắn và khôn ngoan không chỉ mang tính chủ quan nhưng tương đối hiệu quả đối với mọi người khi biết dựa trên kinh nghiệm sống hàng ngày. Tuy nhiên xét một cách tổng thể và toàn diện, tới một mức nào đó con người cũng đành bất lực trước sự hiểu biết giới hạn của mình, và những kinh nghiệm dù có phong phú đến đâu thì cũng không thể giải quyết mọi trường hợp cách rập khuôn theo kinh nghiệm của mình hay của nhiều người.

CÁC BÀI SUY NIỆM TM TUẦN XXIX TN, 2018 (Hiền Lâm)

Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta cũng có bổn phận trong tình bác ái yêu thương mà đi tìm về cho Chúa những đứa con và là anh chị em của ta đang lạc bước.

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO: HÃY LOAN BÁO TIN MỪNG (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Hôm nay Giáo hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Giáo hội mời gọi chúng ta góp phần vào việc truyền giáo. Không gì bằng ta hãy noi gương Mẹ Têrêxa, thắp lên ngọn lửa tin yêu trong lòng mình, đem ngọn lửa yêu thương phục vụ soi sáng khắp nơi. Thế giới sẽ bừng sáng và mọi người sẽ nhìn nhận nhau là anh em.

QUYỀN BÍNH: ƯỚC MUỐN CỦA CON NGƯỜI VÀ Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA (Mc 10,35- 45)

Chúng ta cần sống như thế nào với những người đang sống bên ta, ngay trong nhà chúng ta, để rồi ngang qua cuộc sống thường ngày, người khác có thể thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc của những con người mang trong mình tình yêu Giêsu...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIX, THƯỜNG NIÊN, NĂM B, CHỖ BÊN CẠNH VÀ CHỖ GẦN

Có tâm tình thân thiết với Đức Giêsu thì quan trọng hơn được ngồi bên hữu hay bên tả Người. Nhờ việc say mê chiêm ngắm Đức Giêsu sẽ mang lại hiệu quả truyền giáo hơn là nhờ có chức vụ cao trong Giáo Hội.

TUYÊN XƯNG NIỀM TIN MỌI NƠI MỌI LÚC (Bài Suy niệm Thứ 7 tuần XXVIII TN) - Mai Thi

Tuyên xưng niềm tin mọi nơi mọi lúc là đòi buộc đối với mỗi Kitô hữu, cũng là lời chứng hùng hồn nhất của chúng ta trong việc sống chứng tá và thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng. Chúa Giêsu đã hứa bảo đảm cho chúng ta khi dám sống cho Chúa. Người khẳng định rằng: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa (Lc 12, 8-9).

THẨM ĐỊNH BẬC THANG CÁC GIÁ TRỊ (Bài Suy niệm Thứ 4 tuần XXVIII TN) - Mai Thi

Đọc trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 11, 42-46) chúng ta thấy Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án các người Pharisêu và các nhà thông luật bởi vì họ nhận định sai, thẩm định chưa đủ, thực hành ngược lại điều mình dạy dỗ: vừa giả hình mà vừa thiệt hại người khác.