SUY NIỆM

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ, NĂM B và TUẦN IX THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Trong văn hóa Híp-ri, thịt và máu chỉ là con người trong thân phận xác đất vật hèn, có sinh có tử. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận toàn diện “chất người” của Chúa (trong thân phận xác đất vật hèn của nó) làm sở hữu của chúng ta, và “chất người” ấy thông ban cho ta thần tính của nó.

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN  - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ   

Cũng qua mỗi thánh lễ, chính Chúa Kitô mời gọi mỗi người chúng ta dâng chính chúng ta: những đau khổ, buồn vui, thành công thất bại..., để kết hợp với hy tế của Người.

Ngày 31/05: Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth: “THĂM VIẾNG BẰNG TÌNH YÊU” * M. Bảo Tịnh (Viện phụ)

Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều, thật hay về Chúa cho người mình thăm viếng nghe. Nhưng là hãy đến với họ bằng một tình yêu chân thật, cùng với niềm vui đích thực của Chúa.

Đọc và suy niệm TM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI và TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Con người chỉ biết rằng, từ đời đời Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con và Tình Yêu giữa hai ngôi dành cho nhau đã nhiệm xuy ra Chúa Thánh Thần, sự yêu nhau và hướng về nhau này đến độ duy nhất

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B (2018): BA NGÔI TÌNH YÊU HUYỀN NHIỆM NHƯNG THẬT GẦN (FM Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào)

Mầu nhệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cực trọng, trung tâm đức tin Kitô Giáo và cũng là đỉnh cao, điểm quy chiếu mọi hoạt động của Hội Thánh. Chúng ta dùng ngôn ngữ tình yêu để suy niệm về Chúa Ba Ngôi. Chúng ta nhận ra và sống với Chúa Ba Ngôi, huyền nhiệm tình yêu cao sâu khôn dò nhưng thật gần gũi gắn bó.

SUY NIỆM LỜI CHÚA, LỄ CHÚA BA NGÔI, BA CÁI ĐƯỢC TỪ CHÚA BA NGÔI

Ngày lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi thật là một dịp cho chúng ta ôn lại kỳ công Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta qua bí tích Thánh Tẩy nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và còn tiếp tục thực hiện trong đời sống chúng ta.