SUY NIỆM

Đọc và suy niệm TM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Phép lạ xảy ra khi biết đem chia sẻ cho nhau và cùng ngồi xuống ăn chung với nhau, chứ phép lạ không thể xảy ra khi chúng ta giữ khư khư năm chiếc bánh và hai con cá để ăn một mình.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII, NĂM B, TẤM LÒNG CHIA SẺ CỦA CON NGƯỜI VÀ QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều, từ năm chiếc bánh và hai con cá của em nhỏ, để nuôi hơn năm ngàn người khỏi cơn đói. Đây cũng là lời mời gọi mọi người chúng ta: hãy quảng đại chia sẻ và phục vụ trong yêu thương.

ĐỌC VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Chúa Giê-su muốn các Tông Đồ cần có sự quân bình giữa đời sống cầu nguyện và truyền giáo, giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa việc đạo đức kết hiệp với Chúa và công việc mục vụ.

Xin “Uốn lòng chúng con nên giống như trái tim Chúa” (Anh Maithi)

Chúng tôi xét mình và tự hỏi: chúng tôi có hiền lành không? Chúng tôi có khiêm nhường không? Chúa đã quan tâm lo lắng khi thấy chúng tôi khổ đau và mệt mỏi. Ngài rất muốn nâng đỡ và xoa dịu chúng tôi nên mới lên tiếng kêu mời chúng tôi. Lẽ ra chúng tôi phải ...

SUY NIỆM TIN MỪNG CN XVI NĂM B,  MỌI NGƯỜI ĐỀU VỘI VÃ

Các tông đồ vội vã sau một chuyến đi rao giảng Tin Mừng; đám đông dân chúng từ các thành vội vã đón gặp Đức Giêsu và các tông đồ; Đức Giêsu cũng vội vã lánh đi với các tông đồ, rồi ngay sau đó Người không làm điều gì vội vã hơn cho bằng rao giảng Tin Mừng Nước Trời.