SUY NIỆM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B, ĐỪNG SỐNG HAI MẶT VỚI DANH LÀ KI-TÔ HỮU

Mang danh là Ki-tô hữu nhưng không sống chính danh là Ki-tô hữu, đó là “hữu danh mà vô thực”; được gọi là môn đệ của Đức Ki-tô nhưng lại không sống và thực hiện những gì Thầy mình chỉ dạy, đó là “có tiếng mà không có miếng”.

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần V Mùa Chay, 2018 (Hiền Lâm)

Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, một dân mới của Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong dân tộc Israel nữa; con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ thuộc huyết thống nữa mà là những ai tin vào Con Thiên Chúa; một cuộc tân sáng tạo bắt đầu, mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế giới được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Sự sáng tạo ban đầu đã nhiệm lạ, thì ơn cứu độ còn lạ lùng biết bao.

Suy niệm CHÚA NHẬT V MC B

Khi chấp nhận mục nát như hạt giống gieo vào lòng đất với cuộc Vượt Qua trên thập giá, Đức Giêsu đã sống trọn vẹn mầu nhiệm tự huỷ nơi bản thân mình.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV MÙA CHAY, 2018 (Hiền Lâm)

Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian không phải để luận phạt mà là để cứu độ.

Chúa nhật IV Mùa Chay, B: "THẬP GIÁ - TÌNH YÊU CỨU ĐỘ" (M. Đức Minh - Phước Lý)

Yêu - Tin - Sống là ba động từ diễn tả những hành động phải có trong tiến trình đạt tới ơn cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa, trước hết được thể hiện qua việc Ngài trao ban Con Một chí ái, Đấng đã dùng thập giá như dấu chỉ biểu lộ tình yêu cứu độ đối với nhân loại.