Thầy Dòng phải là con người cầu nguyện (DN 118)
Thiên Chúa mãi mãi yêu thương và luôn luôn khắc khoải đi tìm chúng ta “cho kỳ được” và “khi tìm được thì...
Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi đến chiêm ngưỡng, tôn thờ và đón nhận tình yêu của...
Đến ngày 15/6/2022, tro cốt Thầy đã được gia đình đưa về Đan Viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương, để “anh em sống...
khi có Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta hết thảy là anh chị em với nhau, không còn phân biệt màu da,...
Bản chất của Thiên Chúa là yêu, cho nên Ba Ngôi luôn hiệp nhất làm một với nhau, dâng hiến tình yêu...
... chúng ta hãy khiêm tốn xưng thú tội lỗi với Chúa và tha nhân, để có tâm hồn trống rỗng cho Chúa...
“Hỏi Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Thưa, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, bởi Chúa Cha và Chúa...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN