Phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường. Đây là cốt lõi của lời giáo huấn về phục vụ. Với ý nghĩa...
Cách tiếp cận Lời Chúa như trên có vẻ khác lạ, vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường, nhưng cách tiếp...
Hạnh phúc đời đời không nằm ở chỗ chúng ta có nhiều của cải vật chất, nhưng là ở chỗ chúng ta đã sử...
Trong Kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta: “Xin cho ý Cha thể hiện”. Nhưng trong thực tế, nhiều khi...
Là người công giáo chúng ta may mắn vì có Thiên Chúa luôn trao ban bình an cho mỗi người.
Có những điều con người chỉ có thể làm được với ân sủng Thiên Chúa. Đối với đời sống hôn nhân cũng thế,...
Lời Kinh Mân Côi đã đem về muôn vàn ơn ích cho những ai siêng năng lần hạt, phó thác đời sống hằng...
Nhiều cặp vợ chồng đã trung thành với nhau cho tới lúc chết dù trong cuộc sống đã phải trải qua quá...
Thơ Ca
CHA TỔ PHỤ
CÁC CỘNG ĐOÀN