Nội San Tìm Chúa

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 17: ƠN GỌI ĐAN TU TRONG LÒNG GIÁO HỘI

Đan Sĩ Sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông Trong Giáo Hội

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 15: HỌC HỎI TÔNG HUẤN PORTA FIDEI

Nhờ đức tin, chúng ta cũng được trở thành bạn hữu thân thiết của Thiên Chúa

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 13: ĐAN SĨ SỐNG TINH THẦN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Mặc dù sống âm thầm đời Đan tu chiêm niệm, các Đan Sĩ vẫn cố gắng thể hiện vai trò và sứ mạng truyền giáo của mình trong chiều kích đối thoại liên tôn.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 12: ĐAN TU TRÊN ĐẤT VIỆT

Sự hiện diện của các dòng Đan tu trên Đất Việt: Cát Minh, Xitô, Biển Đức, Clarisse

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 11: TRUNG TÍN TRONG ĐỜI SỐNG ĐAN TU

Sống trung tín là sống thật, sống không giả dối. Do đó, sống thật là giải pháp duy nhất cho vấn đề Chữ Tín trong đời sống đan tu.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 10: TƯ TƯỞNG CỦA THÁNH PHAOLO TRONG ĐỜI SỐNG ĐAN TU

Hãy thể hiện tinh thần của Thánh Phaolo trong đời sống đan tu của mỗi người, của mỗi cộng đoàn, mỗi hội dòng cách tốt nhất.