Nội San Tìm Chúa

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 6: CẦU NGUYỆN

Cốt lõi của cầu nguyện là việc đối thoại với Đấng Tạo Hóa

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 4: CHỖ ĐỨNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĐAN SĨ BIỂN ĐỨC - XITÔ TẠI Á ĐÔNG

Đời sống và sinh hoạt của đan tu Biển Đức - Xitô rất gần gũi với tâm thức và đời sống của người Châu Á, nên đan tu Biển Đức - Xitô có nhiều khả năng làm men trong bột.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 3: SỐNG MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG

Đan sĩ Biển Đức Xitô Việt Nam có lý do để hãnh diện vì cộng đoàn đan tu của mình tỏa sáng nét đặc sắc của gia đình Hiệp thông theo tu luật Biển Đức mô tả.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 2: ĐI TÌM THIÊN CHÚA, NGUỒN VUI DUY NHẤT

TÌm Chúa là chủ đề lớn trong tác phẩm của các bậc thầy đan tu, và chính Thánh Tổ Biển Đức coi đó như điều kiện số một để thẩm định một ơn gọi chiêm niệm.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 1: DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN, ĐAN SĨ BIỂN ĐỨC - XITÔ TIẾN VỀ NGÀN NĂM THỨ BA

Năm Chúa Thánh Thần là năm liên kết và chia sẻ, vì Thánh Thần, theo Thánh Bênađô là dây liên ái giữa Ngôi Cha và Ngôi Con

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 18: CHIÊM NGẮM VÀ SỐNG MẦU NHIỆM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Giáo hội cảm thấy mình có một ước muốn vô hạn trong việc giới thiệu Lòng Thương Xót.

NỘI SAN TÌM CHÚA SỐ 19: THĂNG TIẾN MỘT SỰ HUẤN LUYỆN ĐAN TU THÍCH HỢP

Qua BÍ tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu và mỗi người thánh hiến đều được kêu gọi bước vào một cuộc hành hương tìm kiếm Thiên Chúa chân thật