Nữ Đan viện Phước Hải: 0254.3836999

CHÚA NHẬT VI PS - NĂM B: YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

 Chúa Nhật VI Phục sinh: YÊU NHƯ CHÚA YÊU

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Cv 10,25-26.34-35.44-48

10,25 Khi ông Phê-rô bước vào, thì ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. 26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói : "Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm." 34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.
44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. 45 Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa, 46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng : 47 "Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ ?" 48 Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.

1Ga 4,7-10

4,7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,  vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,  và người ấy biết Thiên Chúa.8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,  vì Thiên Chúa là tình yêu.9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta  được biểu lộ như thế này :  Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian  để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.10 Tình yêu cốt ở điều này :  không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,  nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,  và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Ga 15,9-17

15,9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
12 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Yêu  là một  từ ngữ  được   sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một  từ ngữ dễ gây  hiểu  lầm  nhất.  Vì người ta hiểu  từ ngữ này theo những cách khác nhau. Có người  hiểu  yêu  là những  quan hệ thân  xác.  Có người   hiểu  yêu  là quản  lý chặt  chẽ.  Có người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Chúa Giêsu đã đưa ra một khuôn mẫu cho tình yêu. Khuôn mẫu đó là: yêu  như Chúa yêu. 

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Không còn nhầm lẫn nào nữa. Muốn làm môn đệ Chúa, không  phải yêu bằng  bất cứ tình yêu nào, nhưng phải yêu như Chúa. Tình yêu của Chúa Giêsu không phải tự Người nghĩ ra, nhưng phát  xuất  từ Chúa  Cha: “Như Cha đã yêu mến  Thầy  thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như thế”. Thế là đã rõ. Tất cả bắt nguồn từ cùng một tình yêu. Chúa Cha là nguồn cội. Từ nguồn mạch ấy, tình yêu tràn ra, lan toả đến mọi người. Mọi tình yêu, muốn chân thực, phải qui chiếu về trái tim Chúa Cha. 

Tình yêu của Chúa Cha như thế nào? Đọc trong Tin Mừng, ta thấy Chúa  Giêsu  đã nói nhiều  về tình yêu Chúa Cha. Trước hết tình yêu của Chúa Cha là một  tình yêu phổ quát. Khác  với tình yêu bình thường  của con người chỉ yêu những người yêu mình, thù ghét những  người  ghét mình, chỉ yêu những người dễ yêu, ghét những người dễ ghét, chỉ giới hạn  tình yêu vào một số người  thân  quen. Tình yêu của Chúa Cha là một  tình yêu phổ quát. Tình yêu ấy lan tới tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu. Tình yêu ấy không  loại  trừ một ai dù lành  dù dữ. Thế nên “Người cho mặt trời mọc  lên soi kẻ lành  cũng  như người dữ. Và cho mưa rơi xuống  trên cả người  công  chính lẫn kẻ gian ác” (Mt 5,45). Tình yêu ấy lan cả tới súc vật cỏ cây:  “Hãy xem chim trời, chúng không gieo không  gặt, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng.  Hãy xem bông huệ ngoài  đồng.  Chúng  không  dệt không may, thế mà Cha trên trời mặc cho chúng  bộ áo đẹp  hơn cả áo vua Salomon” (Lc 12,24.27).

 Tình yêu Chúa Cha là một  tình yêu hi sinh. Vì yêu thương, Đức Chúa Cha đã dựng nên con người. Vì yêu thương, Người  đã nhận con người làm con, cho hưởng hạnh phúc với Người. Nhưng loài người  vô tình không  những không  yêu mến mà còn muốn chống lại Thiên Chúa. Vì thế, loài người  đã bị phạt. Nhưng Đức Chúa Cha vẫn yêu thương loài người,  nên  đã có kế hoạch  cứu độ loài người.  Chính ở điểm này ta nhận biết tình yêu vô cùng tha thiết  của Đức Chúa  Cha. Không  những Ngài không  giận ghét loài người, không tự ái vì bị loài người  xúc phạm, mà còn bày  tỏ một  tình yêu thương mãnh liệt không  ai dám  ngờ tới. Tình yêu thương mãnh  liệt ấy đã thúc đẩy Ngài  hi sinh Con Một yêu dấu để chuộc  tội cho loài người. Vì yêu thương Chúa Cha đã hi sinh tất cả những  gì có thể để cứu chuộc  loài người. 

Tinh yêu Chúa Cha là một  tình yêu tha thứ. Tha thứ  là dấu hiệu của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng tha thứ. Trong Tin Mừng,  Chúa Giêsu  nói nhiều  về tình yêu tha thứ của Đức Chúa Cha. Cảm động nhất là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Tóm tắt như sau: Người Cha có hai con trai. Đứa  út xin Cha chia gia tài cho nó. Được  rồi, nó cầm  tiền,  bỏ nhà ra đi, ăn chơi phung phí. Khi nó tiêu  hết tiền  thì vùng  ấy xảy ra nạn đói. Đói bụng   nó phải đi chăn lợn.  Nó muốn  ăn cám lợn mà chủ không  cho. Bấy giờ nó hối hận  và nghĩ: ở nhà   cha mình các đầy  tớ còn được  ăn no, còn mình ở  đây phải chết đói. Thế rồi, nó chỗi dậy, trở về nhà. Cha nó ngày  nào cũng  ra đầu ngõ chờ mong con trở về. Khi thấy  nó về, ông chạy  lại ôm lấy nó mà hôn lấy hôn để, rồi ông gọi gia nhân mang áo đẹp, nhẫn, giầy ra cho cậu và ra lệnh mở tiệc  ăn mừng  (cf. Lc 15). Người cha ấy  là hình ảnh Chúa Cha. Thật  kỳ diệu  tình yêu Người. Người quên hết tất cả những lỗi lầm của ta. Người yêu ta trước khi ta yêu Người. Người tha thứ cho ta trước khi ta xin lỗi Người. 

Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy noi theo tình yêu của Chúa Cha. Biết  đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng  ta. Hãy yêu thương hết mọi người không  loại  trừ một ai. Nhất  là hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất hạnh.  Hãy biết tha thứ những  lỗi lầm của người  khác. Tha thứ không phải chỉ một lần mà tha thứ rất nhiều  lần. Và hãy dám hi sinh, chấp nhận chịu thiệt thòi vì tình yêu. Yêu như Chúa  yêu.  Đó mới là tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu bắt nguồn từ Chúa mới bền vững  và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. 

Lạy Cha, xin cho con hiểu được  tình yêu của Cha. Xin cho con trở nên giống  Cha, biết yêu thương bằng tình yêu của Cha. Amen

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1- Từ trước đến nay, bạn hiểu tình yêu thế nào?

 2- Mỗi khi nghĩ đến Đức Chúa Cha, bạn nghĩ đến đặc tính nào của Người: yêu thương, quyền năng, thưởng phạt công minh....?

3- Đối với bạn, yêu thương người khác dễ hay khó?

 4- Hãy kể ra những đặc tính của tình yêu của Chúa Cha.