Nữ Đv PHƯỚC HẢI: 0254.3836999

CHÚA ƠI CON BUỒN LẮM

 

 

CHÚA ƠI CON BUỒN LẮM

 

Con lặng lẽ qùi trước Mình Thánh Chúa.

Lúc màn đêm dày đặc buông xuống rồi.

Lòng thắt se, khóe mắt lệ tuôn rơi.

Con thỏ thẻ: “Chúa ơi con buồn lắm..!”

 

Ở ngoài kia đồng bào đang chìm đắm,

Trong đại dịch Covid quá thương tâm!

Biết bao người đã ngã xuống âm thầm,

Không người thân khóc thương và tiễn biệt!

 

Họ gánh chịu từng cơn đau khắc nghiệt,

Nhiều thiếu thốn ở trong viện cách li.

Khi từ giã Gia đình để ra đi,

Ai cũng mong được về nhà mạnh khỏe.

 

Có ngờ đâu khi họ về buồn tẻ.

Hũ tro tàn... nỗi đau xé tâm can!

Con qùi đây nguyện xin Chúa bình an.

Cho Dân tộc và cho toàn Nhân loại.

 

Xin Chúa chữa những bệnh nhân quằn quại

Đang giành giật sự sống với Tử Thần.

Xin Chúa thương những ai đã ly trần,

Được vui hưởng phúc trường sinh vĩnh cửu.

 

Xin Chúa an ủi Gia đình Bạn hữu,

Của những người ra đi trong đại nạn.

Được đầy tràn niềm hy vọng chứa chan,

Mai ngày sau được gặp  nhau trong Nước Chúa.

                                                               M. Pio 5 Dấu