Nữ Đan viện Phước Hải: 0254.3836999

CHÚA THÁNH THẦN DẪN CHÚNG TA ĐẾN CHÂN LÝ TOÀN VẸN (Bài suy niệm Thứ 4 tuần VI PS) - Mai Thi

Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật vì đến từ Chúa Cha, Ngài đến trần gian tiếp tục công việc của Đấng là Sự Thật. Sở dĩ vai trò của Thánh Thần không ai thay thế được vì theo thánh Phaolô: chỉ có Thần Khí mới là Đấng “thấu suốt những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1Cr 2, 10), là Đấng được tiếp tục đảm nhận công việc quan trọng này.

 

CHÚA THÁNH THẦN

DẪN CHÚNG TA ĐẾN CHÂN LÝ TOÀN VẸN

(Bài suy niệm Thứ 4 tuần VI PS)

 

Trước khi hoàn tất sứ vụ tại trần gian, Chúa Giêsu đã trấn an các Tông Đồ không nên quá lo lắng và đừng buồn sầu vì sự “ra đi” của Người; bởi lẽ sẽ có Chúa Thánh Thần đến bảo trợ các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16; x. Ga 16, 7). Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật vì đến từ Chúa Cha, Ngài đến trần gian tiếp tục công việc của "Đấng là Sự Thật". Sở dĩ vai trò của Thánh Thần không ai thay thế được vì theo thánh Phaolô: chỉ có Thần Khí mới là Đấng “thấu suốt những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1Cr 2, 10), là Đấng được tiếp tục đảm nhận công việc quan trọng này.

Đã là Thầy Chân Lý, Chúa Thánh Thần cũng chỉ làm chứng cho sự thật và về sự thật, một cách toàn vẹn, tròn đầy. Nhưng sự thật nào? Sự thật toàn vẹn về Đức Giêsu Kitô, rằng: Đức Kitô Đấng đã chịu đóng đinh, bị lột trần mọi sự và đã “trút hết” trong nhân tính của Người để cứu chuộc tội lỗi nhân loại trên toàn thế giới. Tất cả chúng ta ngày nay cũng giống như các môn đệ phải chấp nhận sự thật về Chúa Giêsu Kitô như thế nhờ đó mới sống trọn vẹn số phận của kẻ muốn đi lại con đường Thầy mình đã đi: phải tự khiêm tự hạ, phải chịu đau khổ, phải chịu bắt bớ và có thể chịu chết giống như Thầy. Cuộc đời của những người đi theo Chúa là chấp nhận đi con đường hẹp, con đường thập giá, từ bỏ và hy sinh. Dưới sự hướng dẫn của Thần Khí sự thật, ai không ý thức điều đó chỉ là ảo tưởng.

Thần Khí sự thật được Cha và Con ban tặng cho chúng ta, Ngài được sai đến giúp chúng ta biết Chúa hơn và yêu Chúa hơn. Đúng vậy, theo thánh Phaolô: không có Thánh Thần chúng ta không làm gì được, ngay cả việc kêu lên hai tiếng Abba-Cha ơi (x. Gl 4, 6).

Trước hết, Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết Thên Chúa và thực hiện ý của Ngài: "Nếu không được Thánh Thần giúp sức cho, không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Đức Chúa”. Đời sống đạo của ta có tốt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tương quan của ta với Thánh Thần. Chỉ khi nào chúng ta “ở trong Thần Khí”, chúng ta mới có thể nhận biết Chúa, tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô.

Nếu thánh tông đồ Gioan đưa ra một nguyên tắc chắc chắn rằng “ai tin vào Người (Đức Giêsu) thì được sống muôn đời” (Mc 16, 16) thì công việc của Thần Khí sự thật nối kết người tin với Đức Giêsu. Sứ vụ Thánh Thần là giải thích nhưng trung thành, không thêm gì và cũng không bớt gì đàng sau những giáo huấn và cuộc đời của Chúa Giêsu. Mà chính con người, đời sống và giáo huấn của Chúa Kitô là một phản ánh trung thực và toàn vẹn nhất hình ảnh của Chúa Cha và thánh ý Ngài, do đó, Chúa Kitô chính là chân lý toàn vẹn của Chúa Cha. Chỉ mình Thần Khí Sự Thật, mới có thể mở lòng trí con người và làm cho con người có thể tiếp nhận mầu nhiệm khôn dò về Thiên Chúa và về Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại.

Thứ đến, công việc của Thánh Thần giúp cho chúng ta yêu mến Chúa hơn. Khi các Tông đồ chưa nhận được ơn Chúa Thánh Thần thì họ lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin… Nhưng khi nhận được sức mạnh và tình yêu từ Chúa Thánh Thần, các ông đã hân hoan lên đường để rao truyền chân lý. Các ông đã coi đó như là mối lợi tuyệt đối mà Chúa dành cho mình. Đối với chúng ta ngày nay cũng vậy, một khi đã được Thánh Thần dạy cho biết rõ hơn về tình yêu vô biên của Thiên Chúa thì chúng ta dễ dàng đáp lại bằng lòng yêu mến nhỏ bé của chúng ta. Có Thánh Thần làm trung gian nối kết thì tình yêu của chúng ta với Chúa ngày càng thêm mặn nồng, dâng trào và thật sung mãn. Đó là sự thật toàn vẹn về thân phận con người và sự thật toàn vẹn về tình yêu Thiên Chúa.

Cuộc sống của chúng ta đôi khi gặp nguy cơ đánh mất Chúa Thánh Thần. Không phải là Ngài không có nhưng tự chúng ta coi như không có hay ít là lãng quên Ngài. Mà một khi chối từ sự hiện hữu, sự can thiệp và vai trò dẫn chúng ta đến chân lý vẹn toàn thì cơ may thực hiện mục đích duy nhất của đời người khó có thể thành công.  

Ai trong chúng ta cũng trải qua những lúc tối tăm mù mịt của đời sống đức tin vì chúng ta không nhận biết Chúa và vì thế cũng không yêu Chúa. Đã hơn một lần chúng ta đã lầm đường lạc lối, vì chúng ta quên đi vai trò của Chúa Thánh Thần, vì không nhìn nhận Chúa Thánh Thần là người Thầy duy nhất được Đức Giêsu sai đến hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa để chúng ta biết quảng đại, yêu mến và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần đang thúc giục trong tâm hồn chúng ta, nhờ đó chúng ta vững bước tiến lên hầu đạt tới chân lý vẹn toàn là chiếm được Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta.

 

Mai Thi