Nữ Đv PHƯỚC HẢI: 0254.3836999

KHAI MAC NĂM THÁNH MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN. ĐAN VIỆN PHƯỚC HẢI

Hôm nay, tại cộng đoàn Phước Hải, chúng ta khai mạc bách chu niên ngày Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận lập dòng Đức Bà An Nam hay còn gọi là dòng Phước Sơn. Như tôi đã có dịp chia sẻ với anh chị em, địa danh Phước Sơn nằm trong ngũ phước mà cụ Nguyễn Hữu Bài đã đặt tên: Phước Môn, Phước Sa, Phước Sơn, Phước Tuyền và Phước Nguyên. Phước Sơn chỉ là một vùng đồi trọc, rừng còi, như trong một bài thơ nôm của cụ tả cảnh và cuộc sống tại Phước Sơn:

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG TẬP VIỆN VÀ KHẤN SƠ KHỞI (Phước Hải)

Hôm nay, chúng ta đến dự thánh lễ tiên khấn của sáu tập sinh, chúng ta như nghe được tận đáy lòng của các tân khấn sinh này những lời nói yêu thương ngọt ngào, và hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu Kitô, cũng từ sâu kín Thánh Tâm, Ngài cũng ngỏ những lời nói yêu thương ngọt ngào.

Vào THỈNH SINH và NHÀ TẬP (Phước Hải)

Hồng Ân Thiên Chúa Bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài

HINH TẬP VIỆN GIAO LƯU NỮ BIỂN ĐỨC VÀ XITÔ

Đó nói lên sự hiệp thông với Chị em trong Hội Dòng

ƠN GỌI TÌNH YÊU TRONG LÒNG MẸ GIAO HỘI. (M. Phaolo Thánh Giá)

Cảm nhận được ơn gọi của mình là do tình yêu của Thiên Chúa ban, thánh nữ đã làm cho tình yêu của mình được triển nở và đạt đến cùng đích của nó. Ngang qua tình yêu, Thánh nữ dám chấp nhận tất cả những khổ đau của mình để cứu các linh hồn bằng chính ơn gọi chiêm niệm của mình.

LỄ KINH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Nữ ĐV Phước Hải)

khi cảm nghiệm được tình yêu Chúa trên cuộc đời của mình. Đan Viện chúng con có Giờ Chầu Thánh Thể, đi Đàng Thánh Giá trên núi, và làm việc kính Thánh Tâm Chúa.

TIN HộI DÒNG XTTG : " Chị M. Timothée NGUYỄN THỊ NHẪN, tái đắc cử Viện trưởng Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải

Đan Viện Xitô Phước Hải chúng con đã có cuộc bầu cử Bề Trên Nhiệm kỳ 2016-2022 trong ngày 30/05/2016