Nữ Đv PHƯỚC HẢI: 0254.3836999

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TA-PAO (Phước Hải)

Bên cạnh đó, khi đến bên Mẹ Ta-pao chúng ta không chỉ cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình cho cộng đoàn mình nhưng là cầu nguyện cho tất cả những ai cần lời cầu nguyện của chúng ta.

MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ (Phước Hải)

Đức Maria là người Mẹ tuyệt với nhất

LƯỢC SỬ NỮ ĐAN VIỆN XI-TÔ THÁNH MẪU PHƯỚC HẢI

Các Đan sĩ hằng ngày thánh hoá đời sống bằng việc thông hiệp với Chúa Giêsu Cứu Thế trong hy sinh thầm lặng và lời cầu nguyện tha thiết để cứu giúp người chưa nhận biết Chúa.