Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

NỘI SAN TẬP VIỆN PHƯỚC THIÊN NHÂN NGÀY BỔN MẠNG 01-10

Trước Thượng Hội Đồng 88 năm, Cha Tổ Phụ kính yêu của chúng ta đã để lại hướng sống cho con cái, trong Lời Trối của ngài là “Một đi chung cùng nhau”. Cha muốn chúng ta cùng đi với nhau, dù chậm cũng được nhưng chắc chắn. Vì muốn đi đường dài thì chúng ta cần có nhau.

SUY TƯ VỚI CHỊ THÁNH TÊRÊSA

Chị Têrêsa đã làm những việc nhỏ bé, tầm thường với một tình yêu thật phi thường.

HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI NGÀY 25-05-2022

“Suốt đêm trường lòng con khao khát chúa” (Is 26,9).

THIỆP MỜI LỄ KHẤN SƠ KHỞI CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN

Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa (Is 26,9)

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU 27-11-2021

“Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa” (Tv 103,34)

HẠNH PHÚC THẬT CỦA ĐỜI DÂNG HIẾN 28-11-2020

Hạnh phúc của đời tu không những là ở kề bên Chúa, mà còn là ở lại và ở trong Chúa. Vì “ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc”.

HOA ĐỒNG NỘI

Người Đan sĩ cũng có thể ví mình như những bông hoa dại nhỏ bé được mọc trong hốc đá, đồi cao hay giữa rừng hoang.

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 28-09-2019

Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu Chiêm Niệm: Lễ khấn Sơ Khởi Tại Nữ Đan Viện Xitô TM Phước Thiên năm 2019