Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI NGÀY 25-05-2022

“Suốt đêm trường lòng con khao khát chúa” (Is 26,9).

THIỆP MỜI LỄ KHẤN SƠ KHỞI CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN

Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa (Is 26,9)

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU 27-11-2021

“Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa” (Tv 103,34)

HẠNH PHÚC THẬT CỦA ĐỜI DÂNG HIẾN 28-11-2020

Hạnh phúc của đời tu không những là ở kề bên Chúa, mà còn là ở lại và ở trong Chúa. Vì “ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc”.

HOA ĐỒNG NỘI

Người Đan sĩ cũng có thể ví mình như những bông hoa dại nhỏ bé được mọc trong hốc đá, đồi cao hay giữa rừng hoang.

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 28-09-2019

Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu Chiêm Niệm: Lễ khấn Sơ Khởi Tại Nữ Đan Viện Xitô TM Phước Thiên năm 2019

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ VÀ TRÌNH BÀY CÁC MÓN ĂN

Trình bày các món ăn không những chỉ để nhìn cho đẹp, nhưng còn làm hấp dẫn và ngon hơn