Nữ Đ.viện Phước Thiên: 0254.3876513

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ VÀ TRÌNH BÀY CÁC MÓN ĂN

Trình bày các món ăn không những chỉ để nhìn cho đẹp, nhưng còn làm hấp dẫn và ngon hơn

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 05-11-2017

Hình ảnh, bài giảng và video lễ khấn sơ khởi 05-11-2017

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG KHAI SINH VÀ BỔN MẠNG 01-11-2017

Mừng Bổn Mạng và Khai Sinh Cộng Đoàn Phước Thiên

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG - CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN Ngày 25/08/2017

Nghi thức mở cửa Năm Thánh có nghĩa là khai mở kho tàng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.