Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

HẠNH PHÚC THẬT CỦA ĐỜI DÂNG HIẾN

Hạnh phúc của đời tu không những là ở kề bên Chúa, mà còn là ở lại và ở trong Chúa. Vì “ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc”.

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU

Hạnh Phúc của con là được ở kề bên Chúa (Tv 72,28)

HOA ĐỒNG NỘI

Người Đan sĩ cũng có thể ví mình như những bông hoa dại nhỏ bé được mọc trong hốc đá, đồi cao hay giữa rừng hoang.

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 28-09-2019

Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu Chiêm Niệm: Lễ khấn Sơ Khởi Tại Nữ Đan Viện Xitô TM Phước Thiên năm 2019

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ VÀ TRÌNH BÀY CÁC MÓN ĂN

Trình bày các món ăn không những chỉ để nhìn cho đẹp, nhưng còn làm hấp dẫn và ngon hơn