Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG KHAI SINH VÀ BỔN MẠNG 01-11-2017

Mừng Bổn Mạng và Khai Sinh Cộng Đoàn Phước Thiên

 

NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIÊN

Chọn ngày 01.11.1988 - Lễ Các Thánh Nam Nữ làm ngày Khai Sinh và Bổn Mạng Cộng Đoàn.

 

 Ngày 01.11.2017, Mừng Sinh Nhật lần thứ 29 (Năm 1988- 2017) là ngày Cộng Đoàn Phước Thiên cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua với biết bao hồng ân để cảm tạ Thiên Chúa thương ban. Đồng thời, nguyện xin ơn Thánh Chúa tiếp tục dẫn đưa Cộng Đoàn luôn đi trong sự an bình và yêu thương của Thiên Chúa.