Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 05-11-2017

Hình ảnh, bài giảng và video lễ khấn sơ khởi 05-11-2017

 

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU

Ngày 05-11-2017, Viện Phụ Phaolô Tịnh Nguyễn Đức Chánh - Trực Phụ Cộng Đoàn Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên chủ sự Thánh lễ tuyên khấn sơ khởi cho 5 chị em:

M. Gioan Berchmans Cao thị Mừng

M. Agatha Nguyễn Thị Nga

M. Gerado Majella Trần Thị Hạnh

M. Emili Vialar Trần Thị Luyến

M. Martino Porres Nguyễn thị Huệ

Đây là Hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho cho cộng đoàn Phước Thiên và cách riêng là các Tân Khấn Sinh.

 

 

XEM BÀI GIẢNG XIN VÀO ĐÂY

XEM VIDEO