Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 28-09-2019

Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu Chiêm Niệm: Lễ khấn Sơ Khởi Tại Nữ Đan Viện Xitô TM Phước Thiên năm 2019

 

HỒNG ÂN THÁNH HIÊN ĐAN TU

Đời sống thánh hiến là một quà tặng Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội, là một huyền nhiệm đối với những ai đang dấn thân trong ơn gọi. Trong huyền nhiệm này, Thiên Chúa đi bước trước và mời gọi con người đáp trả bằng tự do và tình yêu.

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6)

là cảm nghiệm và xác tín của ba người chị em chúng con tuyên khấn hôm nay:

- Chị Maria Raphael Nguyễn Thị Tuyết Hoa

- Chị Maria Phanxico Hoàng Thị Nhung

- Chị Gabriel Nguyễn Thị Thanh Lan

 

Khấn dòng để được thuộc về Chúa là dấu chỉ của tình yêu và lòng ước ao phụng sự Người. Từ đây, các chị sẽ hiến dâng đời mình để tìm kiếm Chúa, phục vụ Chúa và tha nhân trong sứ mạng của đời đan tu chiêm niệm.

 

XEM BÀI GIẢNG XIN VÀO ĐÂY

 

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY