Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

HOA ĐỒNG NỘI

Người Đan sĩ cũng có thể ví mình như những bông hoa dại nhỏ bé được mọc trong hốc đá, đồi cao hay giữa rừng hoang.

 

NHỮNG BÔNG HOA DẠI NHỎ BÉ MỌC GIỮA RỪNG HOANG

Người Đan sĩ cũng có thể ví mình như những bông hoa dại nhỏ bé được mọc trong hốc đá, đồi cao hay giữa rừng hoang sa mạc.

Hốc đá đồi cao những cánh hoa,

Lặng lẽ nương mình vẫn thiết tha,

Tỏa làn hương thầm dâng cho Chúa,

Không tìm vui trong gió la đà.