Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI NGÀY 25-05-2022

“Suốt đêm trường lòng con khao khát chúa” (Is 26,9).

 

SUỐT ĐÊM TRƯỜNG LÒNG CON KHAO KHÁT CHÚA

 VIDEO THÁNH LỄ 

 

 

“Lời mời gọi bước theo Đức Kitô nhờ một sự thánh hiến đặc biệt là một ân huệ của Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho Dân Tuyển  Chọn. Họ chia sẻ cùng một ơn thánh và sứ vụ với các tín hữu khác. Khi noi gương Chúa Giêsu, những người được Thiên Chúa kêu gọi đi theo Người, được thánh hiến và được mời gọi tiếp tục sứ mạng của Người trên trần gian. Họ càng để cho mình đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thì Đức Kitô càng hiện diện và sống động trong lịch sử vì phần rỗi mọi người” (Huấn thị phát xuất lại từ ĐKT, số 8,9).

Đối với các Đan sĩ Xitô luôn ý thức vai trò làm bộ rễ cắm sâu trong lòng đất. Do đó, đời sống của họ trở thành suối nguồn huyền nhiệm cho hoa trái tông đồ, cũng như là phúc lành cho cộng đoàn Kitô hữu và toàn thế giới.

Cảm nhận và xác tín được điều đó, nên ngày 25-05-2022 các chị em:

M. Louis de Montfort Nguyễn Thị Khánh Ngân

 

 M. BrunoTrần Thị Hà Trang

 

M. Agnes Nguyễn Thị Kim

 

Đã mạnh dạn nói lên lời tuyên khấn để được kết ước với Đức Kitô, Đấng Tình Quân. Nhờ đó mà có thể ca tụng Chúa trong suốt cả cuộc đời: “Suốt đêm trường lòng con khao khát chúa” (Is 26,9).

Tuyên khấn là nghi thức cao điểm của nghi thức khấn dòng. Chính trong giây phút linh thiêng này các khấn sinh chính thức công khai khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm và Luật Dòng.

 

Một khi giao ước đã được ký kết sẽ có giá trị bền vững muôn đời. Từ nay các khấn sinh không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho Thiên Chúa.

Con quỳ đặt tay chạm bút ký

Như khắc vào tim chữ đoan nguyền

Để trót đời con là hy lễ

Áo trắng tâm hồn mãi trinh nguyên

 Khấn sinh trao tờ khấn vào tay Bề trên. Cử chỉ này diễn tả lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Thiên Chúa qua vị đại diện của Ngài 

Các Tân Đan sĩ cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới qua việc nhận áo dòng trắng nói lên nhiệm vụ phượng thờ Thiên Chúa nhân danh Giáo hội và áo vai đen tượng trưng đời sống lao động noi gương Chúa Giêsu tại Nagiaret. Đây là 2 yếu tố làm nên đời sống Đan tu Biển Đức - Xitô: "Cầu nguyện và Lao động".

 Xem Bài Giảng xin Vào Đây