Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG - CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN Ngày 25/08/2017

Nghi thức mở cửa Năm Thánh có nghĩa là khai mở kho tàng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.

 

Lời Dẫn

Ngày 25/08/2017 Đan Viện Nữ Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên hiệp với Hội Dòng Xitô Thánh Gia cùng Cha Tổ Phụ Sống Huyền Nhiệm Hiệp Thông. Đồng thời mừng ngày khai mở Năm Thánh Bách Chu Niên ngày Cha Tổ Phụ lập dòng. Đây là một ngày tràn đầy ân phúc đối với mỗi người chúng ta. Vì Năm Thánh đã khai mở kho tàng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.

Viện Phụ Hội Trưởng Maria Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn chủ sự Thánh lễ khai mạc. Cùng đồng tế với Ngài có sự hiện diện của Quý Hội Đồng Quản Trị Hội Dòng, Quý Nguyên Viện Phụ Duy Ân, Viện Phụ Dominico, Quý cha đồng tế, Quý thầy, Quý chị Nhà Mẹ Vĩnh Phước và Quý chị Nhà Chị Phước Hải.

 

Trong nghi thức mở cửa Năm Thánh, Nguyên Viện Phụ Dominico đã nói lên ý nghĩa của việc chúng ta tưởng nhớ một trăm năm ngày Cha Tổ Phụ lập dòng là “nhắc lại một kỷ niệm” và “hiện tại hóa” những gì chúng ta tưởng nhớ. Đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã nói cách đây hai ngàn năm: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vậy “hôm nay” chúng ta nhắc lại những gì Cha Tổ Phụ đã sống cách đây hơn một trăm năm… chúng ta chỉ cần thực hiện một điều thôi. Đó là: “Phúc cho anh được nên nghèo”.

Vậy, xin Chúa ban cho chúng ta “ngày hôm nay” sống tâm tình “nghèo” theo Cha Tổ Phụ lên Núi Phước mà không có gì hết, chỉ có một cái gánh, mà trong cái gánh đó nhẹ lắm, nhưng tâm hồn Ngài rất là cao, rất là to lớn và quảng đại để trở thành nguồn suối ân phúc cho tất cả mọi người. Nguồn suối ân phúc đó được Viện Phụ Hội Trưởng Gioan Thánh diễn tả trong bài giảng sau đây:

 XIN XEM BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY

XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY