Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

THÁNH LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG - TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ VÀ KHẤN SỞ KHỞI 23-06-2018

Lễ tuyên khấn và mừng ngân khánh khấn dòng

NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIÊN   

L NGÂN KHÁNH KHN DÒNG, TUYÊN KHN TRNG TH VÀ SƠ KHI

(Ngày 23 - 06 – 2018)

 

Đời sống thánh hiến là lịch sử của một tình yêu nồng nàn dành cho Thiên Chúa và con người. Trong đời sống chiêm niệm, lịch sử này hé mở một cuộc say sưa tìm kiếm để nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa trong một mối tương quan thân mật với Ngài.

Đời sống chiêm niệm là một quà tặng vô giá và không thể thay thế mà Chúa Thánh Thần tiếp tục làm cho lớn lên trong Giáo Hội, được cắm rễ sâu trong sự thinh lặng nội vi, đã sản sinh ra một mùa gặt bội thu về ân sủng và lòng thương xót. Đời sống này luôn hiện diện trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, là quả tim của Giáo Hội đang cầu nguyện, mang lại hoa trái tông đồ, là chứng nhân hữu hình cho sự thánh thiện nhiệm mầu hết sức phong phú của Giáo Hội.

Trong tâm tình tri ân cảm tạ với biết bao hồng ân Chúa ban cho Cộng đoàn Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu  Phước Thiên, đặc biệt trong ngày hôm nay:

* Với ân huệ 25 năm Khấn dòng:

Chị Maria Théophane Vénard Phạm Thị Thanh Tuyền.

* Hồng ân ba người chị em tuyên khấn Trọng thể:

Chị Maria Mazzarello Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị Maria Goretti Trần Thị Huyền Trinh

Chị Maria Clara Nguyễn Thị Diệu

* Và hồng ân tuyên khấn Sơ khởi:

Chị Maria Benado Nguyễn Thị Phúc.

Cộng đoàn Phước Thiên chúng con xin tri ân Viện phụ Hội trưởng, quý viện phụ, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách đã cùng với chúng con tạ ơn Chúa và đặc biệt cầu nguyện cho các chị em trong ngày mừng kỷ niệm Ngân Khánh khấn dòng và tuyên khấn hôm nay. Quý vị đã mang đến phúc lành và niềm khích lệ lớn lao cho chúng con trong đời sống đan tu chiêm niệm này. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng phúc trên quý vị.

Trong bài giảng của thánh lễ, Viện Phụ Hội Trưởng đã nói lên niềm vui của đời hiến dâng chính là Chúa.

Xem bài giảng tại đây

Một số hình ảnh trong thánh lễ: xin vào đây

Và xem video dưới đây