Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 05-11-2017

Hình ảnh, bài giảng và video lễ khấn sơ khởi 05-11-2017

CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN MỪNG KHAI SINH VÀ BỔN MẠNG 01-11-2017

Mừng Bổn Mạng và Khai Sinh Cộng Đoàn Phước Thiên

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG BÁCH CHU NIÊN CHA TỔ PHỤ LẬP DÒNG - CỘNG ĐOÀN PHƯỚC THIÊN Ngày 25/08/2017

Nghi thức mở cửa Năm Thánh có nghĩa là khai mở kho tàng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.

LỚP TRIẾT DÒNG NỮ KHÓA I NĂM 2017-2018

NGÀY 14/10/2016 VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG M.GIOAN THÁNH GIÁ DÂNG THANH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA VÀ KẾT THÚC NĂM HỌC THỨ I

PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN CẦU 10-05-2014

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau (Tv 132)