Nữ Đv PHƯỚC THIÊN: 0254.3876513

LIÊN HOAN MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM 2016

TRÒ CHƠI TÌM KIẾM TRỨNG PHỤC SINH NÓI LÊN SỰ SỐNG, MỘT SỰ PHONG NHIÊU MÀ TẤT CẢ CHỊ EM TRONG ĐAN VIỆN AI CŨNG ĐI TÌM KIẾM TRONG MÀN ĐÊM TĂM TỐI VÀO BUỔI LIÊN HOAN PHỤC SINH ĐỂ TRAO TẶNG CHO NHAU. ƯỚC GÌ NIỀM VUI TRAO BAN NÀY ĐƯỢC KÉO DÀI MÃI TRONG ĐỜI SỐNG DÂNG HIẾN CỦA CHÚNG TA...