PHỤNG VỤ

BỐN LÝ DO ĐỂ KHÁM PHÁ LẠI CÁC BÀI THÁNH VỊNH TRONG PHỤNG VỤ

Thánh vịnh là bộ sưu tập thơ ca tôn giáo Do Thái, là trung tâm của phụng vụ Kitô giáo và Công giáo. Tất nhiên điều này không có gì mới, vì nó đã là như vậy ngay từ lúc khởi đầu của Giáo hội, hoặc gần như là vậy. Và vì thế, chắc chắn có lý do, vì các Thánh vịnh có một giá trị rất đặc biệt trong trí tưởng tượng tôn giáo của chúng ta. Tôi muốn kể ra bốn lý do để suy tư nhằm giúp chúng ta tái khám phá các Thánh vịnh trong phụng vụ của chúng ta.

MÀU SẮC CỦA KHĂN CHE THÁNH GIÁ TRONG PHỤNG VỤ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Dịp Tuần Thánh gần kề, một số tín hữu có những thắc mắc như sau về màu sắc của khăn che / phủ Thánh giá trong cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh: (1) Khăn che Thánh giá có màu tím hay màu đỏ? (2) Tại sao có nơi dùng khăn màu tím lại có nơi dùng khăn màu đỏ để che Thánh giá?