Hành chính Phước Hải

 

NỮ ĐAN VIỆN PHƯỚC HẢI

54/ 3/ 2, Trần Phú - Phường 5 - Bãi Dâu - Tp. Vũng Tàu

Đt: 0254.3836999,

Email: xitoph@gmail.com,  hoặc:  vpphuochai@gmail.com