Sinh hoạt

Hồng Ân Thánh Hiến Đan Tu

Xin mọi người cùng hiệp ý Tạ ơn CHÚA và tiếp tục thương giúp cầu nguyện cho đan viện.

        Trong tâm tình của ngày đầu năm dương lịch, gia đình Đan viện Phước Vĩnh cùng hợp nhau trong ngôi Nguyện đường xinh đẹp để cùng với Giáo hội long trọng cử hành thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria với tước vị là Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Đồng thời, cùng với thầy Maria Carolo Nguyễn Văn Thuận sau một thời gian dài tìm hiểu và sống ơn gọi đan tu, trong thánh lễ này thầy chính thức nói lên lời cam kết vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa trong ơn gọi đan tu chiêm niệm.Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng

        Chủ tế thánh lễ là viện phụ Phi Khanh Trần Như Hảo, nhân dịp này ngài cũng ngỏ lời tri ân cảm tạ Chúa và cám ơn đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành với đan viện trong mọi sinh hoạt, nhờ đó đan viện có thể phát triển như ngày hôm nay. Cùng đồng tế trong thánh lễ có nguyên viện phụ Dominico, quí cha trong hạt Vinh Kim, quí cha và bà con thân hữu của tân Đan sĩ. Đặc biệt có quí thành viên trong hội Ái Hữu Phước Vĩnh và quí dì đang tĩnh tâm tại Đan viện cũng tham dự thánh lễ cách trang nghiêm sốt sáng.       

         Với lời tuyên khấn trọng thể này, thầy chính thức trở thành thành viên của đan viện Xitô Phước Vĩnh. Thầy sẽ cùng với anh em đan sĩ nơi đây chia sẻ, xây dựng và làm triển nở nếp sống đan tu chiêm niệm giữa lòng Hội Thánh với sứ mạng cầu nguyện cho Giáo hội, cho những người chưa nhận biết Chúa và vì rỗi các linh hồn.

         Được biết, Đan viện Xito Phước Vĩnh là đan viện duy nhất hiện diện trên vùng đất rộng lớn miền sông nước Cửu Long. Hiện Đan viện có 14 Linh mục, 13 Đan sĩ, 9 Khấn tạm, 12 Tập sinh và 3 Thỉnh sinh. 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

       Xin mọi người cùng hiệp ý Tạ ơn CHÚA và tiếp tục thương giúp cầu nguyện cho người anh em chúng con tuyên khấn hôm nay cũng như mỗi thành viên trong gia đình đan viện được dồi dào ơn thánh, tình yêu và sức mạnh, hầu trung thành và sống trọn vẹn với những Ân Huệ Chúa ban.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Xem hình đầy đủ tại đây:

https://www.facebook.com/484291951634802/photos/pcb.2122101444520503/2122100437853937/?type=3&theater