Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

THÁNH BIỂN ĐỨC, CON NGƯỜI CỦA SỰ TỪ BỎ

Mức độ của tình yêu là yêu không mức độ; và phần thưởng của những ai yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa.

CN XIII TN - A: NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ - ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Chuẩn bị nhân sự tiếp nối công việc truyền giáo ở trần gian, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ. Tuyển chọn rồi Chúa còn đào tạo để các ngài nên những chứng nhân trung thành của Chúa.

THẬP GIÁ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Kín ẩn bên trong thánh giá, cuộc đời Kitô hữu không chỉ là những từ bỏ những gì bản thân có: điều kiện thế gian, ràng buộc gia đình, nhu cầu bản thân …nhưng còn hơn thế nữa, họ đón nhận, gieo mầm, và xây dựng tình yêu trong các mối tương quan của cuộc nhân sinh như Đức Giêsu đã thực hiện. Đó cũng là những chọn lựa giá trị đích thực của cuộc đời và đời người để gắn bó cùng vác lấy.

MÓN QUÀ KỲ DIỆU THIÊN CHÚA TẶNG BAN

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11; Lc 7,28).

CN XII TN - A: BIẾT SỢ - ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Hôm nay Chúa Giê-su giúp ta phân định để biết sợ và biết không sợ.

LỄ THÁNH TÂM: NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG - ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Trong tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa, ta hãy siêng năng đến với Thánh Tâm Chúa, để tìm được ý nghĩa cuộc đời và để được Chúa dạy bảo ta con đường hiền lành khiêm nhường. Đó chính là con đường đưa ta đến sự thật và sự sống