Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM TIN MỪNG CN XVI NĂM B,  MỌI NGƯỜI ĐỀU VỘI VÃ

Các tông đồ vội vã sau một chuyến đi rao giảng Tin Mừng; đám đông dân chúng từ các thành vội vã đón gặp Đức Giêsu và các tông đồ; Đức Giêsu cũng vội vã lánh đi với các tông đồ, rồi ngay sau đó Người không làm điều gì vội vã hơn cho bằng rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN XV THƯỜNG NIÊN, 2018

Rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó là cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B, SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

Hối cải nghĩa là thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa của giao ước và dấn bước vào một cuộc sống mới.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B, SỐNG CHỨNG TÁ TIN MỪNG

Của cải vật chất không phải là thứ hành trang cần thiết nhất để giúp các môn đệ trở thành chứng tá của Thiên Chúa, nhưng là lòng phó thác, cậy trông và vâng phục.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN & LỄ THÁNH BIỂN ĐỨC (Hiền Lâm)

Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Chúa Con không mặc khải cho, và cũng không ai đến được với Chúa Con nếu Chúa Cha không lôi kéo họ”.

ĐỌC và SUY NIỆM TIN MỪNG tuần XIII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

... đức tin đôi khi cần một sự can đảm và liều lĩnh, vượt trên mọi mặc cảm và cả sự nguy hiểm để được chạm vào Chúa Giêsu.