Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Suy niệm Lời Chúa CN XXVI TN, C: ĐỨC CÔNG BẰNG VÀ TÌNH BÁC ÁI

Chúa Giêsu muốn nói tới đức công bằng và tình bác ái làm nên phẩm giá của con người. Con người chỉ thực sự “là người” khi được ánh sáng Tin mừng chiếu soi, khi nó dựa trên nguồn cội tốt lành là chính Thiên Chúa. Sứ điệp của bài Tin mừng hôm nay thôi thúc mỗi người chúng ta nỗ lực sống đức công bằng và thực thi tình bác ái cụ thể trong môi trường mình đang sống: nơi cộng đoàn, trong giáo xứ, nơi công sở, trên đường đi…

Suy niệm Tin Mừng CN XXI TN, C: “HÃY CHIẾN ĐẤU ĐỂ QUA CỬA HẸP MÀ VÀO NƯỚC TRỜI”

Tiêu chí Đức Giêsu đưa ra “hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào Nước Trời” trong bài Tin mừng hôm nay xem ra đi ngược lại hoàn toàn với xu thế của con người. Thế nhưng, đó lại là con đường chính yếu để có thể vào được Nước Trời. Một điều kiện xem ra có phần điên rồ đối với chủ trương của thế gian, nhưng lại là chân lý đối với những ai muốn vào Nước Trời.