Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Bài hát: Hồng Ân Thánh Hiến (Lm. Hoàng Luật)

 

Bài hát HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

 

Tình Chúa cao vời kêu mời con sống đời dâng hiến,
Phúc ân tình yêu tâm hồn con vui sương vô biên,
Tất cả đời con từ đây thuộc trọn về Chúa, 
Hồng ân cao quý Chúa chính là gia nghiệp đời con...... 

 Lấy file PDF tại đây