Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Bài hát THẦY DÒNG XITÔ (Hoàng Luật, O.Cist)

Bài hát Thầy Dòng Xitô, Lm. Hoàng Luật, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy

Bài hát THẦY DÒNG XITÔ
(Lm. Hoàng Luật, O.Cist)

 

Nhạc phẩm Thầy Dòng XiTô, nói lên phần nào đời sống Đan tu Xitô Thánh Gia.

Xin được chia sẻ với Quý Viện phụ, Quý Bề trên, các Cha và Anh chị Em

trong đại Gia đình Xitô Thánh Gia. 

Nghe Mp3


Lấy file PDF tại đây 

 

Xem Video Clip