Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Bài hát : XIN MẸ THƯƠNG CÁC LINH HỒN (Lm. Hoàng Luật, O.Cist)

XIN MẸ THƯƠNG CÁC LINH HỒN
(Lm. Hoàng Luật, O.Cist)

 Lễ các đẳng, mời anh chị em nghe nhạc phẩm:
XIN MẸ THƯƠNG CÁC LINH HỒN

để cầu nguyện cho các linh hồn cha mẹ ông bà tổ tiên
và quí cha anh trong Hội Dòng đã đi trước. 

 

Nghe Mp 3 : Lấy bản nhạc Pdf