Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Bài Suy Niệm - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - M. Gregorio – An Phước

Đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Mẹ, là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết, nhưng cũng là bằng chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.

 

Cùng với Giáo Hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một thụ tạo được ơn trinh khiết vẹn toàn, chẳng vướng mắc chút vết nhơ tì ố. Không như tất cả chúng ta, là những nạn nhân của tội nguyên tổ, nhưng người nữ Do Thái thành Nazarét này đã được trang hoàng rực rỡ bằng muôn vàn ân sủng, để người xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, và xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài trên trời dưới đất.
Qua đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Mẹ, là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết, nhưng cũng là bằng chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng, để chuẩn bị đón mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh, giữa “màu tím đợi chờ và hy vọng”, thì chợt bừng lên “màu trắng tinh tuyền” của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Trong bài đọc I: Sách Sáng Thế cho chúng ta nghe, sau khi tổ tông loài người phạm tội, thì Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài người. Thiên Chúa nói với con rắn về một Người Nữ đặc biệt : “Ta sẽ đặt oán thù giữa ngươi và Người Nữ,…” (St 3,15). Qua lời tuyên phán của Thiên Chúa với con rắn, chúng ta thấy có sự đối nghịch hoàn toàn giữa ma quỷ và Người Nữ. Nếu như Người Nữ này mắc tội tổ tông như mọi người khác, thì Bà ta cũng không thể nào đối địch hoàn toàn lại với ma quỷ được. Nhưng sự đối nghịch ấy, được thể hiện qua sự trinh khiết tuyệt đối của Bà. Người Nữ ấy, chính là Đức Trinh Nữ Maria sau này.
Trong bài Phục Âm, qua sự tường thuật của thánh sử Luca, đã cho thấy có ba điều nói lên đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Thứ nhất: Mẹ được đầy ơn phúc. Nếu như Đức Mẹ mắc tội tổ tông, thì Mẹ không thể nào được ơn đầy ân phúc.
Thứ hai: Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, hằng ở với Mẹ, thì không thể nói: Mẹ mắc tội tổ tông.
Thứ ba: Mẹ là Người Nữ diễm phúc, có phước lạ hơn tất cả mọi người nữ, phước lạ ở đây là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thông thường, với bản tính tự nhiên, dục vọng có thể đưa con người tới "tội" bằng cách kích động những cảm xúc của con người, để nó hành động trái ngược với Luật của Thiên Chúa. Thế nhưng, nơi Đức Maria, Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội khi con sống, đó là một ân huệ đi đôi với tình trạng nguyên vẹn. Nghĩa là tình trạng không có dục vọng. Theo Thánh Augustino: Nếu đã tràn đầy ơn phúc, thì không thể phạm tội về mặt luân lý. Chính vì thế, ta hãy loại trừ mọi tội cá nhân ra khỏi Đức Maria vì chính danh dự của Thiên Chúa.
Đức thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854, và chỉ bốn năm sau, chính Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bernadetta tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858 đã xác nhận: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội ". Như vậy, Đức Maria là người Mẹ hoàn hảo, không vết nhơ tì ố. Với đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, đặc ân được gìn giữ hồn xác vẹn toàn. Cho nên, Mẹ được xứng danh là "E-va mới", E-va mang sự sống, là người vẹn toàn được Thiên Chúa ấp ủ.
Xin Đức Mẹ cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương Mẹ, thì Ngài cũng yêu thương hết mọi người chúng ta, và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.