Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Bài Suy Niệm - MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – Mt 11, 25 – 30

Bài Suy Niệm 

MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Mt 11, 25 – 30

M. Gregorio – An Phước

  Theo Dionysius Areopagita, một thần học gia của thế kỷ VI đã khẳng định như sau:  “Kiến thức về Thiên Chúa được tiếp nhận không theo cách thức của con người. Nghĩa là không cần phải thông thái mới lĩnh hội được, nhưng phải có một thái độ khiêm nhường”.

  Thực vậy, bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha, vì đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều bí nhiệm, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thế thì kẻ bé mọn ở đây là ai? Thưa! Đó là những người biết sống khiêm tốn, đơn sơ và chất phác, những người mau mắn tin vào lời giáo huấn của Thiên Chúa mà không hề thắc mắc nghi nan, không kiêu căng tự mãn, nhưng biết tìm kiếm chân lý và tuân phục thánh ý Thiên Chúa.

   Hans Urs von Balthasar, một nhà thần học Thụy Sĩ, đã nói đến một thứ “thần học bàn quỳ”: Nghĩa là chúng ta chỉ thật sự hiểu biết về Thiên Chúa không phải nhờ cứ khăng khăng dùng trí tuệ mà tìm tòi suy luận, nhưng nhờ biết quỳ xuống nhận quyền năng của Người trên chúng ta.

  Thánh Anselmo cũng nói: “Một người khiêm tốn có thể có đức tin sâu xa hơn một nhà thông thái”. Tại sao? Vì đức tin là một hồng ân Chúa ban, chứ không phải kết quả từ sự nghiên cứu, hay sưu tầm từ phía con người. Cho nên, Thánh Anselmo (1032 – 1109) lấy lại câu nói của Thánh Augustino (354 – 430): “Con không tìm hiểu để tin, nhưng con tin để hiểu”.

   Điều này được minh chứng nơi Thánh Têrêsa thành Avila, một nữ Đan sĩ Dòng Cát Minh ẩn mình trong bốn bức tường kín của Đan Viện, tuy không nhận được một sự giáo dục mang tính hàn lâm, nhưng giáo huấn của thánh nữ để lại, là kho tàng thiêng liêng quí báu, giúp mọi thành phần Giáo hội tìm đến với mầu nhiệm Thiên Chúa. Sở dĩ thánh nữ có được kinh nghiệm sống động thiêng liêng về Thiên Chúa, và đã trình bày kinh nghiệm ấy một cách thâm sâu như vậy, là nhờ vào sự khiêm nhường, và tấm lòng trẻ thơ khao khát tìm kiếm chân lý.

   Vậy, khi Chúa Giêsu so sánh những người khôn ngoan và thông thái với kẻ bé mọn, cũng nhằm để nói với chúng ta rằng: Chúng ta cần có thái độ của trẻ thơ: Nghĩa là phải có lòng tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Ngài chuyển thông cho chúng ta những kiến thức về Thiên Chúa. Trái lại, một thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản chúng ta nhận ra những gì Chúa muốn mặc khải cho chúng ta. Nói tóm lại, khi con người lãnh nhận kiến thức về Thiên Chúa, thì con người cần phải có thái độ của trẻ thơ, vì trẻ thơ cái gì đối với chúng cũng mới.

   Thế nhưng, sống trong một thế giới đề cao “cái tôi”, sống khiêm nhường và nên như trẻ thơ là một thách đố lớn. Xin cho chúng ta hãy bắt chước tác giả Thánh Vịnh 131 mà luôn tự nhủ:

Lòng con chẳng dám tự cao

Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

  Và xin cho chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa, biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Ngài đổ vào trong chúng ta sự khôn ngoan thông thái, không phải đến từ kiến thức của người phàm, mà đến từ kiến thức của Thiên Chúa.