Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG T. XXXIII TN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Hình ảnh có liên quan

Kính trọng thể CÁC THÁNH TĐVN

 

THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

 

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ngày 21/11: Đức Me dâng mình vào đền thờ

 

THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

 

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ngày 24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

 

Các bài chia sẻ: Lm. Hiền Lâm

 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh xuân, gif

 

 

A. CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, năm B

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 13,24-33

Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

"Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là