Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CÁM ƠN CHA TỔ PHỤ (M.Tân Trang_VP)

Cám ơn Cha đặt nền móng đan tu. Đời thánh hiến Xitô trên đất Việt

 

CÁM ƠN CHA TỔ PHỤ

 

M.Tân Trang_VP

 

Cám ơn Cha đặt nền móng đan tu

Đời thánh hiến Xitô trên đất Việt

Hằng tìm Chúa, sống Thiên Ý mài miệt

Gieo trong đời từng hạt thương yêu

 

Phước Sơn kia xa vắng, tình ai hiểu

Cất bước đều nơi xa vắng ai hiểu

Sống lặng thầm cô tịch ngày ra khơi

Chúa đã đến ngàn năm ấy muôn nơi

Vắng niềm tin đốt cháy cả tâm hồn

Tình cha trải muôn phương từ đồi vắng.

Chúng con…

Gánh niềm tin đơn thành trong thinh lặng

Mong lòng mến nguyện cầu nơi lao tác

Sống bác ái thánh giá niềm hoan lạc

Say Cung Đàn trong Tiếng Nhạc chiêm tu.