Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CD 6 : MẸ TRONG CUỘC ĐỜI(Lm. Ân Đức, O.Cist)

13 Ca khúc về Đức Mẹ của Linh mục Ân Đức, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

CD 6: MẸ TRONG CUỘC ĐỜI
(Lm. Ân Đức, O.Cist)

1. Kính chào Thánh Mẫu

2. Lời giới thiệu

3. Mẹ Đấng Cứu chuộc

4. Mỗi ngày là một bài ca

5. Mẹ trong cuộc đời

6. Mẹ và con

7. Hát ca tình Mẹ

8. Maria người nữ TT

9. Mẹ vô nhiễm

10. Ca khúc tương tiến

11. Một người nữ

12. Tôi mừng rỡ

13. Lời Mẹ ru con

14. Mẹ đã ra đi