Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM A Lm. NamTrường, NDFCH

Đón nhận và thực thi Thánh ý và cùng lên “Núi Chúa”, nơi hẹn để được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài

 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM A
Kn. 12,1-4 ; Tm. 1, 8-10; Mt. 17,1-9


Lm. NamTrường, NDFCH

Cộng đoàn kính mến,
Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật thứ II Mùa Chay, năm A, mời gọi chúng ta lắng nghe, đón nhận và thực thi Thánh ý và cùng lên “Núi Chúa”, nơi hẹn để được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài.
Tổ phụ Abraham, một mẫu gương: Nghe tiếng Chúa, đón nhận và thi hành lệnh Ngài. Ra đi trong tín thác. Không những để lại sau lưng mọi sản nghiệp mà cả những người thân. Nhờ vậy, Tổ phụ được trở nên sự chúc phúc và Cha mọi kẻ tin.
Nhờ Tình Chúa, là Ân sủng, là sức mạnh vạn năng, chúng ta được yêu thương chọn gọi và thánh hóa. Đây là ơn gọi, ơn gọi thông hiệp với nguồn tình – Thiên Chúa Tình yêu. Thánh Tông đồ Phaolô quả quyết: “Không do công trạng của chúng ta, nhưng là do Ân sủng.”
Biến cố Biến Hình, Thầy trò cùng ra đi, cùng lên núi cao. Điều bất thường đã xảy ra. Đúng vậy, Thầy của các Vị mạc khải vinh quang của bản thân là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa làm người. Cùng lúc, với sự xuất hiện của Cha và Thánh Thần tạo nên sự mạc khải tuyệt vời về Thiên Chúa Ba Ngôi.
Quả thật, tầm nhìn về Thiên Chúa không còn bị giới hạn , nếu chúng ta cùng lên cao, có Chúa cùng đồng hành…Ở đó sẽ khám phá, thấy rỏ hơn về sự cao cả và thánh thiêng của Cha mình, của Anh Cả Giêsu Cứu Thế và của Thánh Thần Tình Yêu, Đấng thánh hóa.
Và bằng tầm nhìn tự nhiên lẫn siêu nhiên, chúng ta có khả năng khám phá những giá trị tuyệt vời nơi bản thân và tha nhân.
Trong tình trạng hạnh phúc tuyệt vời, các môn đệ muốn dựng lều cho Chúa và Hai Vị Ngôn sứ…Sự việc này thức tỉnh chúng ta: Luôn nhớ mình là Đền Thờ của Thiên Chúa; vì hơn một lần, Ngài đến nhà Ngài, chúng ta là Người nhà, đã đón tiếp Ngài.Và cái kết: “Ngài cho trở nên con Thiên Chúa”. Và Thánh Tông đồ chia sẻ thực trạng đầy ủi an của mọi kẻ tin: “ Vinh quang Thiên Chúa, chính là Anh Em.”

Kính thưa Cộng đoàn,
Nói đến đây, chúng ta nên dừng lại mà xem thực trạng đời mình.
Chắc rằng, chúng ta luôn hăm hở cùng lên Núi Chúa, lòng luôn hướng vọng về trời cao với tâm nguyện khiêm tốn như Vịnh gia, trong Thánh Vinh 85 : “Lạy Chúa xin dạy con đường lối Ngài để con vững bước theo chân lý của Ngài”.
Thật vậy, vì tình Chúa thôi thúc, chúng ta đã và đang quyết tâm trở nên, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hầu xứng đón nhận lời khen: “Này là Con chí ái của Ta, luôn đẹp lòng Ta”.
Để rồi, quyết tâm sống xứng đáng, tỉnh thức cảm nhận và sẳn sàng đón nhận lời ân thưởng : “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc hãy đến lảnh nhận triều thiên đã dọn sẵn từ thuở tạo thiên lập địa”.